Sorvezetőt küldött Maruzsa Zoltán a nem állami iskoláknak arról, hogyan szedjenek úgy pénzt, hogy ne büntessék meg őket

2024. január 11. – 04:33

Sorvezetőt küldött Maruzsa Zoltán a nem állami iskoláknak arról, hogyan szedjenek úgy pénzt, hogy ne büntessék meg őket
A soproni Csillagrét Waldorf Iskola – Fotó: Nagy Márta / Telex
Nagy Márta
Nagy Márta
Soproni tudósító

Másolás

Vágólapra másolva

A Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága körlevélben tájékoztatta a nem állami fenntartású oktatási intézményeket arról, mire kell figyelniük, hogy jogszerűen írhassák elő a fizetési kötelezettséget és felhasználhassák az állami támogatásokat, elkerülve a szankciók kiszabását. A Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár által jegyzett levél már a bevezetőjében elismeri, hogy a költségvetési támogatások felhasználásának jogszerűségét vizsgáló Magyar Államkincstár az ellenőrzései során „olyan hibás gyakorlatot tárt fel, ami miatt a fenntartóra büntetést kellett kiszabni”.

„Ennek elkerülése érdekében segítséget kívánunk nyújtani az alábbi tájékoztató kiadásával, amely leírja azokat a tudnivalókat, amelyeknek betartása esetén jogszerűen tudják előírni a fizetési kötelezettséget, illetve megigényelni és felhasználni az állami támogatásokat, elkerülve ezzel a szankciók kiszabását” – fogalmaz az elektronikusan kiküldött levelében Maruzsa.

A körlevelet a Telexnek is eljuttatták, de nem valamelyik intézmény küldte el, hanem egy bennfentes, aki fontosnak tartja a tájékoztatást. A körlevelet minden, nem állami köznevelési intézmény fenntartója megkaphatta, és ahogy az rögtön az elején kiderül, segítő szándékkal.

Vagyis valaki kapcsolt a minisztériumban, és rögzítette azokat a szabályokat, amelyek miatt több alapítványi iskolát ért súlyos büntetés az elmúlt években.

Ezek egyike volt a soproni Waldorf-iskola, amelynek fenntartója kétévi állami normatívát volt kénytelen visszafizetni, miután a Magyar Államkincstár nem találta megfelelőnek az adományozási szerződésüket. A Telex írta meg, hogy a soproni iskola is azt az adományozási szerződést íratta alá a szülőkkel, amit évek óta használtak ők is, mások is, de az ellenőrzés során kiderült, hogy nem megfelelő: azt sejteti ugyanis, hogy elküldik azokat a családokat, amelyek anyagi okok miatt nem tudják fizetni a hozzájárulásokat. Erre ugyan nem volt precedens az intézményben, de a bíróság az államkincstárnak adott igazat, a fellebbezés lehetősége pedig egy ügyvédi hiba miatt meghiúsult.

A soproni iskola egy részben sikeres adománygyűjtő akció után is a fenntarthatóságáért küzd, a köznevelési államtitkárság pedig elérkezettnek látta az időt a segítő tájékoztatásra. Ez alapján a fizetési kötelezettség a köznevelési intézmény és a szülő között kötött írásbeli megállapodásban köthető ki. Sokszor azonban eltérő gyakorlatot követnek egyes intézmények:

  • nem a köznevelési intézmény, hanem a fenntartó számára írnak elő befizetési kötelezettséget a szülőknek;
  • „adomány” kötelező befizetését várják el a szülőktől a fenntartó alapítvány számlájára.

Ez a gyakorlat pedig nem jogszerű. Különösen az alapítványi fenntartású köznevelési intézmények esetében gyakorlat, hogy a fizetési kötelezettséget nem a köznevelési intézménnyel kötött megállapodásban írják elő, hanem a fenntartó szabályzata határozza meg, hogy milyen hozzájárulást kötelező befizetni. Ennek egyik formája az adomány, amelyről gyakran adókedvezményre jogosító igazolást is kiállítanak a befizető magánszemélynek vagy cégnek. Azáltal, hogy a befizetés nem az iskolához, hanem a fenntartóhoz érkezik, valójában nem átlátható, hogy azt mire fordítják, azaz ténylegesen az iskola működtetésére használják-e föl – világít rá a hibára a levél, jogsértő gyakorlatnak nevezve, ha a nemfizetés miatt a tanulói jogviszony megszüntetését helyezik kilátásba. Adományozásnál, ami egy önkéntes felajánlás ellenszolgáltatás elvárása nélkül,

a felek között nincsen egymással szemben semmiféle kötelezettségvállalás.

De ha a köznevelési intézmények adományozási szerződése szerint a szülő kifejezetten azért teljesíti a befizetést, hogy a gyermeke az alapítvány által fenntartott iskolában tanulhasson, az jogszabálysértő. „Vélelmezhető, hogy ezeknek a megoldásoknak oka az a félreértés, hogy összekeverik a tandíj és a fizetési kötelezettség fogalmát” – írta levelében Maruzsa. Az államtitkár ezután tisztázza, hogy „a költségvetési törvény alapján nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló, vagy képzésben részt vevő személy után, aki tandíjfizetésre kötelezett”. A tandíjat a köznevelési törvény végrehajtási rendelete alapján kell értelmezni, írta, a tandíjat fizető tanulók után pedig nem jár állami támogatás.

Remélhetőleg ezek után minden fenntartó számára világos minden, így joggal bízik Maruzsa Zoltán abban, hogy „sikerül átláthatóbb és a gyermekek érdekeit szem előtt tartó megoldást találni a leírt probléma kezelésére”.

Az eddigi rossz gyakorlat miatt megbüntetett intézmények viszont küzdhetnek tovább.

A jogszabályi helyek idézése helyett célravezetőbb lett volna egy minden szempontból megfelelő szerződésmintát csatolni a körlevélhez – legalábbis ez látszik kézenfekvőnek. Megkérdeztünk erről egy témában jártas szakembert, aki elmondta, hogy a jogszabály szerint

a jogviszony létesítéséért és fenntartásáért lehet pénzt kérni a szülőtől.

Az elkérhető összeg mértékét semmi nem szabályozza, a felek megegyezésén múlik. Lehet rögzíteni a befizetés módját, határidejét, vagy azt, hogy elmaradás esetén van-e türelmi idő, hogyan történik a behajtás. De ezekre a körülményekre általánosan igaz, hogy amit nem szabályoznak külön, arra a Ptk. előírásai érvényesek. A főbb kereteket tehát viszonylag egyszerű lenne szerződésmintába foglalni. A szakértő véleménye ugyanakkor az, hogy „ez egy hanyag, buktatókkal teli jogszabályi megfogalmazás, és részben ez az oka annak, hogy nem készült mintadokumentum”.

Példákat is mondott: a jogszabály szerint megszűnhet az iskolai jogviszony, ha a tanuló a megengedettnél többet hiányzik. De van lehetőség az eltérésre, tehát mondhatja azt az iskola, hogy a jogszabályi előírás 250 mulasztott óra, de ettől eltekint, és 300 hiányzást is enged, ha a szülő fizeti a jogviszonyt.

Szintén megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanulót egy másik iskola átveszi. Furcsán venné ki magát, ha azt mondaná A iskola, hogy ő továbbra is a tanulójának tekinti a gyereket, és pénzt kér a jogviszonyáért, miközben a gyerek már a B iskolába jár. Mégis: a jogszabály erre elvileg lehetőséget ad.

Tehát a minisztérium vagy egyszerűen nem akart ennél részletesebben foglalkozni a kérdéssel, vagy tisztában vannak vele, hogy még így is maradtak buktatói a kérdésnek, és ezért jobbnak látták, ha nem mennek bele a részletekbe.

A Telex fontosnak tartja, hogy az egész ország területéről szállíthasson az olvasóinak sztorikat, ezért közlünk gyakran vidéki riportokat. Mivel minden térséget nem tudunk lefedni budapesti szerkesztőségünkkel, keressük az együttműködést vidéki újságírókkal, és fokozatosan országos tudósítói hálózatot szeretnénk kiépíteni. Ez a cikk is egy ilyen együttműködés keretein belül készült.

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!