Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1.  A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Van Másik Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 7. 2. em. 7., adószáma: 28729992-2-41, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-371361, képviseli: Kárpáti Márton ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett által tulajdonolt és szerkesztett Telex (www.telex.hu) hírportál működését saját vagyonuk rovására pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Támogatás vagy Támogatások) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti kapcsolatot szabályozzák (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek).

1.2.  A Kedvezményezett célja a Telex hírportál elindítása, működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. Kedvezményezett célkitűzése, hogy hírportálja olyan multimédiás online tartalomszolgáltatásként működjön,

  • amelyből a nap bármelyik pontján friss, gyors, pontos és pártatlan híreken keresztül meg lehet tudni, mi történik a világban;
  • amelyből széles spektrumon kínál híreket: szó van benne közéletről, gazdaságról, kultúráról, sportról, a legújabb technológiákról, tudományról is, és amiben szórakoztató, izgalmas, nagy hatású sztorikat is olvashat a közönség;
  • amelyből a különféle hatalmasságokat folytonosan ellenőrizve, kérdezve tájékoztatja a magyar társadalmat a mindannyiunk életére hatással lévő közérdekű történésekről, és ami szórakoztat is, és soha nem veszi magát a kelleténél jobban komolyan;
  • amely nem ellenzéki, nem kormánypárti, simán csak korrekt, kritikus és kíváncsi újságírói értékeket képvisel;
  • amely nem lehet kívülről befolyásolni, amibe nem lehet kívülről beleszólni, mert az újság tulajdonosi szerkezetében meghatározóak maguk a pártatlan újságírók, szerkesztők, akik garantálják a függetlenséget;
  • ahol abba sem avatkozik bele kívülről senki, hogy a szerkesztőség kivel dolgozik;
  • ahol kizárólag az újság szerkesztősége határozza meg a szakmai standardokat és a témaválasztást;
  • ahol annyi újságíró dolgozik, hogy nem kell válogatni, melyik fontos történésről számoljunk be, mert minden jelentős esemény, hír ismertetésére van elegendő ember;
  • ahol átlátható a működés, folyamatos a fejlesztés és a kommunikáció az olvasókkal.

1.3.  A Kedvezményezett a Támogatások gyűjtésére honlapot hozott létre és tart fenn a következő URL címen: https://telex.hu/tamogatas/ (továbbiakban Honlap). A Támogatások fogadásának megvalósításában a 3.4. pontban felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működközre, így Kedvezményezett bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.

1.4.  Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók például banki átutalással, a Facebook szolgáltatás használatával, vagy bármilyen egyéb módon, amiben a Felek megállapodnak.

 

 

 

2. A szerződés létrejötte

2.1.   A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.

2.2.   A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

2.3.   A Honlapon a támogatási folyamat során az Adományozó által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF és Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; az Adományozó általi elfogadást követően az eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt létrejön és a Támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.

2.4.   Az 1.4. szerint esetekben Adományozó a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját és így Felek között létrejön az eseti támogatási szerződés, a Támogatás Kedvezményezett által elfogadottnak minősül, kivéve, ha a hivatkozott pont szerint a Felek egyedi megállapodására van szükség.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1.   A Támogatás nyújtásának célja, hogy segítséget nyújtson Kedvezményezettnek, a fentebb részletezett célkitűzése megvalósításához.

3.2.   A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal.

3.3.   A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja a Támogatások összesített felhasználásáról. A Kedvezményezett emellett naptári évenként legalább egyszer nyilvános beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Támogatások felhasználására.

3.4.   Fizetési módok

 

3.4.1.               A Támogatás teljesíthető az OTP Mobil Kft. (Simple), a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Braintree, PayPal) vagy a Steady Media GmbH (Steady) szolgáltatásai segítségével.

Amennyiben a Támogatás az OTP Mobil Kft-n keresztül valósul meg, úgy Adományozó tudomásul veszi, hogy a Van Másik Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 7. 2. em. 7.) adatkezelő által a https://telex.hu/tamogatas/felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: keresztnév, vagy ehelyett becenév (amelyik adatot a Támogató megadta), vezetéknév, e-mail cím, támogatási összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

3.4.2.      A Támogatás megvalósulhat banki átutalással.

3.4.3.      A Támogatás megvalósulhat jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben Támogató és Kedvezményezett külön megállapodása az irányadó.

 

 

 

4. Az adomány jogi jellege

4.1.   Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

4.2.   Az Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

5. Adatkezelés, adatbiztonság

5.1.   Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

6. A támogatási szerződés módosítása, megszűnése

6.1.   A támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik.

6.2.   Felek kijelentik, hogy a támogatási szerződés felmondására, vagy felbontására csak a Felek közös megállapodásával van lehetőség.

6.3.   Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

7. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

7.1.   Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

8. Záró rendelkezés

8.2.   A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

 

Budapest, 2020. augusztus 31.

 

Van Másik Kft.

Kedvezményezett