Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Van Másik Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 7. 2. em. 7., adószáma: 28729992-2-41, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-371361, képviseli: Kárpáti Márton ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett által tulajdonolt és szerkesztett Telex (www.telex.hu) hírportál működését saját vagyonuk rovására pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Támogatás vagy Támogatások) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti kapcsolatot szabályozzák (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek).

 

1.2. A Kedvezményezett célja a Telex hírportál elindítása, működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. Kedvezményezett célkitűzése, hogy hírportálja olyan multimédiás online tartalomszolgáltatásként működjön,

  • • amelyből a nap bármelyik pontján friss, gyors, pontos és pártatlan híreken keresztül meg lehet tudni, mi történik a világban;

  • • amelyből széles spektrumon kínál híreket: szó van benne közéletről, gazdaságról, kultúráról, sportról, a legújabb technológiákról, tudományról is, és amiben szórakoztató, izgalmas, nagy hatású sztorikat is olvashat a közönség;

  • • amelyből a különféle hatalmasságokat folytonosan ellenőrizve, kérdezve tájékoztatja a magyar társadalmat a mindannyiunk életére hatással lévő közérdekű történésekről, és ami szórakoztat is, és soha nem veszi magát a kelleténél jobban komolyan;

  • • amely nem ellenzéki, nem kormánypárti, simán csak korrekt, kritikus és kíváncsi újságírói értékeket képvisel;

  • • amely nem lehet kívülről befolyásolni, amibe nem lehet kívülről beleszólni, mert az újság tulajdonosi szerkezetében meghatározóak maguk a pártatlan újságírók, szerkesztők, akik garantálják a függetlenséget;

  • • ahol abba sem avatkozik bele kívülről senki, hogy a szerkesztőség kivel dolgozik;

  • • ahol kizárólag az újság szerkesztősége határozza meg a szakmai standardokat és a témaválasztást;

  • • ahol annyi újságíró dolgozik, hogy nem kell válogatni, melyik fontos történésről számoljunk be, mert minden jelentős esemény, hír ismertetésére van elegendő ember;

  • • ahol átlátható a működés, folyamatos a fejlesztés és a kommunikáció az olvasókkal.

 

1.3. A Kedvezményezett a Támogatások gyűjtésére honlapot hozott létre és tart fenn a következő URL címen: http://www.tamogatas.telex.hu (továbbiakban Honlap). A Támogatások fogadásának megvalósításában a 3.4. pontban felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett – a Simplepay rendszeren keresztül, a fizetéshez használt bankkártya lejárati idején kívül (év és hónap) – bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.

 

A Kedvezményezett tájékoztatja egyben az Adományozót, hogy a fizetéshez használt bankkártya lejárati időpontokat nem közvetlen gyűjti, azokat az OTP Mobil Kft.-től, mint a Simplepay rendszer üzemeltetőjétől kapja meg.

 

1.4. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók például banki átutalással, a Facebook szolgáltatás használatával, vagy bármilyen egyéb módon, amiben a Felek megállapodnak.

 

2. A szerződés létrejötte

 

2.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.

 

2.2. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

 

2.3. A Honlapon a támogatási folyamat során az Adományozó által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF és Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; az Adományozó általi elfogadást követően az eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt létrejön és a Támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.

 

2.4. Az 1.4. szerint esetekben Adományozó a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját és így Felek között létrejön az eseti támogatási szerződés, a Támogatás Kedvezményezett által elfogadottnak minősül, kivéve, ha a hivatkozott pont szerint a Felek egyedi megállapodására van szükség.

 

3. A szerződés tárgya és tartalma

 

3.1. A Támogatás nyújtásának célja, hogy segítséget nyújtson Kedvezményezettnek, a fentebb részletezett célkitűzése megvalósításához.

 

3.2. A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal.

 

3.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja a Támogatások összesített felhasználásáról. A Kedvezményezett emellett naptári évenként legalább egyszer nyilvános beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Támogatások felhasználására.

 

3.4. Fizetési módok

 

3.4.1. A Támogatás teljesíthető az OTP Mobil Kft. (Simple), a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Braintree, PayPal) vagy a Steady Media GmbH (Steady) szolgáltatásai segítségével.
 

Amennyiben a Támogatás az OTP Mobil Kft-n keresztül valósul meg, úgy Adományozó tudomásul veszi, hogy a Van Másik Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 7. 2. em. 7.) adatkezelő által a https://tamogatas.telex.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: keresztnév, vagy ehelyett becenév (amelyik adatot a Támogató megadta), vezetéknév, e-mail cím, támogatási összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff .
 

3.4.2. A Támogatás megvalósulhat banki átutalással.
 

3.4.3. A Támogatás megvalósulhat jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben Támogató és Kedvezményezett külön megállapodása az irányadó.

 

4. Az adomány jogi jellege

 

4.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

 

4.2. Az Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

 

5. Adatkezelés, adatbiztonság

 

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

6. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése.

 

6.1. A támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik egyszeri, alkalmi támogatás esetén.

 

Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Adományozó bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, a támogatási szerződés létrejöttekor kapott elektronikus levélben megjelölt link megnyitásával a “lemondom” gombra kattintva. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.

 

Amennyiben Adományozó a fentebb hivatkozott elektronikus levéllel bármilyen okból nem rendelkezik, úgy a Honlapon a “Fiókom” menüpontra kattintva, a kattintás után megjelenő eljárásrendben szüntetheti meg a Támogatást, azaz a Felek támogatási szerződését. A megszüntetés hatálya ez esetben is az előző bekezdésben foglaltak szerint alakul; elállára ilyen esetben sincs lehetőség.

 

Rendszeresen nyújtott támogatás esetében továbbá az OTP Mobil Kft. által működtetett Simplepay felületen lehetőség van a Támogatás szüneteltetésére is 1 (egy), 3 (három), vagy (hat) hónap időtartamban (továbbiakban együttesen szünetelés).

 

Amennyiben a Támogató szünetelést választott, úgy az általa megadott időtartam lejártát követő naptári hónapban a Támogatás levonása automatikus tovább folytatódik.

 

A Támogató továbbá bármikor véget is vethet a szünetelésnek; ez esetben szünetelés lezárását követő naptári hónapban folytatódik a Támogatás levonása.

 

A szünetelést követően a ismét a rendszeresen nyújtott Támogatás szabályai az irányadóak az Adományra.

 

A szünetelés alatt és után is változatlanul lehetőség van a Támogatás megszüntetésére.

 

6.2. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

 

 

7. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

 

7.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

 

8. Adattovábbítási nyilatkozat

 

Adományozó tudomásul veszi, hogy a(z) Van Másik Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 7. 2. em. 7., adószáma: 28729992-2-41, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-371361, képviseli: Kárpáti Márton ügyvezető) adatkezelő által a(z ) http://tamogatas.telex.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím (város, cím, irányítószám, utca házszám), választott csomag. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

9. Ismétlődő fizetések

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

 

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Adományozó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon ( tamogatas.telex.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Adományozó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Kedvezményezett által kezdeményezve történjenek.

 

A kiválasztott összeget havonta egyszer, maximum 2 éven keresztül vonja le a Van Másik Kft. javára az OTP MOBIL Kft. a SimplePay rendszerén keresztül.

 

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kedvezményezett, sem a SimplePay nem fér hozzá.

 

A Kedvezményezett által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kedvezményezett felel, Kedvezményezett fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót az Adományozó átolvasta annak tartalmát tudomásul vette és elfogadta a Támogatás első alkalommal való teljesítésével

 

10. A 2020. december 10. és 2020. december 23. napja a között teljesített egyes Támogatásokkal kapcsolatos külön rendelkezések.

 

Kedvezményezett a 2020. december 10. és 2020. december 23. közötti időszakban (továbbiakban karácsonyi időszak) lehetőséget biztosít arra, hogy Adományozó egy általa választott harmadik személy részére (továbbiakban Megajándékozott) dedikálja a Támogatást, akképp, hogy a karácsonyi időszak alatt a Honlapon az “Ajándékba adom” linkre kattintva, vagy 1.4. szerinti Támogatás esetében a [email protected] levélcímre küldött egyedi kérésben közölve ezen harmadik személy részére oklevél kiállítását kezdeményezze (továbbiakban oklevél).

 

Oklevél kiállítása kizárólag fentebb megjelölt időszakban kezdeményezhető, az oklevél kiállítása nem minősül a Támogatás ellenében nyújtott, vagy bármilyen más szolgáltatásnak; szolgáltatásnyújtás az oklevél kiállítása által nem történik, az oklevél kiállításával Kedvezményezett csupán a Támogatásért való köszönetét fejezi saját tevékenysége népszerűsítése érdekében.

 

Oklevél kiállítására Kedvezményezett, a 2020. december 10. napját megelőzően, vagy 2020. december 23. napját követően nyújtott Támogatások tekintetében nem köteles, az oklevél kiállítása iránti igény csak 2020. december 10. és 2020. december 23. napja között kezdeményezhető, az ezen időszakban nyújtott új Támogatásokra tekintettel. Mindennek megfelelően 2020. december 10. napja előtt, vagy 2020. december 23. napja után létesített, egyszeri, vagy rendszeresen teljesítendő támogatási jogviszony tekintetében oklevél kiállítására Kedvezményezett nem köteles.

 

Az oklevél tartalmazza a Támogató megadott nevét, mely akár becenév is lehet, a Megajándékozott Támogató által megadott nevét, mely akár becenév is lehet, azt, hogy a Támogatás összege mekkora volt, továbbá, hogy egyszeri Támogatás, vagy rendszeresen folyósított Támogatás mellett döntött a Támogató.

 

A Támogatás 1.3. alpont szerinti teljesítése esetén az oklevelet Kedvezményezett .pdf formátumban, még a Támogatás teljesítésének napján megküldi Támogató részére elektronikus levél mellékleteként annak érdekében, hogy azt Támogató Megajándékozott számára kinyomtatva, vagy bármilyen egyéb formában átadhassa. A Támogatás 1.4. alpont szerinti teljesítés esetén, annak jóváírásától számított 1 (egy) naptári napon belül kerül megküldésre az oklevél az előzőek szerint.

 

Kedvezményezett az oklevél továbbításával, vagy kinyomtatásával kapcsolatban eszköz-, vagy technikai támogatást nem tud biztosítani Támogató és Megajándékozott számára sem.

 

Amennyiben Támogató azt a Honlapon az 1.3. szerinti támogatási folyamat részeként, vagy 1.4, alpont szerinti támogatás esetén külön elektronikus levélben kéri, úgy Támogató az oklevelet Megajándékozott javára közvetlenül is megküldi elektronikus formában (elektronikus levél csatolmányaként .pdf formátumban) a Támogató által megadott elektronikus levélcímre a Támogató által, a Kedvezményezett által megjelölt időpontok közül választott időpontban.

 

Kedvezményezett figyelemfelhívással él a körben, hogy az oklevél grafikus megjelenítése és adattartalma a fentiek szerint kötött, a grafikus megjelenítés módosítására, vagy többlet-adattartalom feltüntetésére nincs lehetőség,

 

Kedvezményezett e körben tájékoztatja Támogatót, hogy felelősség őt nem terheli az okból, ha Támogató hibás elektronikus levélcímet ad meg, vagy a megadott, bármely elektronikus levélcím már nem létezik, vagy az bármilyen okból nem tud levelet fogadni, vagy, ha annak biztonsági beállításai az oklevelet tartalmazó levelet nem a címzett bejövő leveleinek elhelyezésére szolgáló rendszermappában helyezik el.

 

Kedvezményezettet nem terheli továbbá felelősség az okból sem, ha Támogató küldési időpontot nem jelölt meg és így az oklevél Kedvezményezett által meghatározott időpontban kerül megküldésre.

 

Kedvezményezett kizárja a felelősségét a körben, hogy az oklevél bármilyen – rajta kívül álló – informatikai okból nem a Támogató által megjelölt időpontban érkezik meg, vagy ugyanilyen okból egyáltalán nem érkezik meg.

 

Kedvezményezett kizárja a felelősségét az esetleges – rajta kívül álló okokból bekövetkező – virtuális támadások által keletkező üzemzavarért és az ebből eredő következményekért, ahogyan azért is, ha az oklevél a Támogató, vagy a Megajándékozott rendszerbeállításai, biztonsági beállításai, vagy illesztőprogram hiánya miatt nem jelenik meg megfelelően.

 

A fentiek szerinti karácsonyi időszakban teljesített Támogatás, annak összegétől és formájától függetlenül a jelen ÁSzF szerinti Támogatásnak minősül, akinek teljesítője minden körülmények között a Támogató, az esetben is, ha oklevél kiállításra kerül.

 

E körben Kedvezményezett tájékoztatja Támogatót és Megajándékozottat is, hogy Megajándékozott Kedvezményezettel jogviszonyba semmilyen jogcímen nem kerül az okból, hogy Kedvezményezett által kiállított oklevelet kap Támogatótól, vagy Kedvezményezettől, vagy, hogy Támogató Megajándékozottat a jelen pont szerint ajándékozza meg; Megajándékozott így a Támogató számára dedikált Támogatástól függetlenül és a kapott oklevél kreatív tartalmától nem minősül Támogatónak, Adományozónak.

 

Kedvezményezett tájékoztatja Támogatót, és Megajándékozottat arról is, hogy Megajándékozott a Támogatást Kedvezményezettől nem követelheti vissza, nem követelheti a Támogatás Megajándékozott által meghatározott célra való fordítását, vagy az azzal való egyediesített, bizonylati szintű elszámolást, vagy Megajándékozott Kedvezményezett támogatójakénti feltűntetését nyilvános felületeken, vagy Kedvezményezett anyagaiban, független az oklevél kreatív tartalmától.

 

11. Záró rendelkezés

 

 

11.1.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

 

Budapest, 2020. szeptember 4.

Módosítva: Budapest, 2020. november 12.

Módosítva: Budapest, 2020. december 10.

Van Másik Kft. Kedvezményezett