Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Van Másik Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 7. 2. em. 7., adószáma: 28729992-2-41, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-371361, képviseli: Kárpáti Márton ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett által tulajdonolt és szerkesztett Telex (www.telex.hu) hírportál működését saját vagyonuk rovására pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Támogatás vagy Támogatások) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti kapcsolatot szabályozzák (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek).

 

1.2. A Kedvezményezett célja a Telex hírportál elindítása, működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. Kedvezményezett célkitűzése, hogy hírportálja olyan multimédiás online tartalomszolgáltatásként működjön,

• amelyből a nap bármelyik pontján friss, gyors, pontos és pártatlan híreken keresztül meg lehet tudni, mi történik a világban;

• amelyből széles spektrumon kínál híreket: szó van benne közéletről, gazdaságról, kultúráról, sportról, a legújabb technológiákról, tudományról is, és amiben szórakoztató, izgalmas, nagy hatású sztorikat is olvashat a közönség;

• amelyből a különféle hatalmasságokat folytonosan ellenőrizve, kérdezve tájékoztatja a magyar társadalmat a mindannyiunk életére hatással lévő közérdekű történésekről, és ami szórakoztat is, és soha nem veszi magát a kelleténél jobban komolyan;

• amely nem ellenzéki, nem kormánypárti, simán csak korrekt, kritikus és kíváncsi újságírói értékeket képvisel;

• amely nem lehet kívülről befolyásolni, amibe nem lehet kívülről beleszólni, mert az újság tulajdonosi szerkezetében meghatározóak maguk a pártatlan újságírók, szerkesztők, akik garantálják a függetlenséget;

• ahol abba sem avatkozik bele kívülről senki, hogy a szerkesztőség kivel dolgozik;

• ahol kizárólag az újság szerkesztősége határozza meg a szakmai standardokat és a témaválasztást;

• ahol annyi újságíró dolgozik, hogy nem kell válogatni, melyik fontos történésről számoljunk be, mert minden jelentős esemény, hír ismertetésére van elegendő ember;

• ahol átlátható a működés, folyamatos a fejlesztés és a kommunikáció az olvasókkal.

 

1.3. A Kedvezményezett a Támogatások gyűjtésére honlapot hozott létre és tart fenn a következő URL címen: https://tamogatas.telex.hu (továbbiakban Honlap). A Támogatások fogadásának megvalósításában a 3.4. pontban felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.

 

A Kedvezményezett tájékoztatja egyben az Adományozót, hogy a fizetéshez használt bankkártya lejárati időpontokat nem közvetlen gyűjti, ugyanakkor azokat az OTP Mobil Kft.-től, mint a Simplepay rendszer üzemeltetőjétől - és a Barion Payment Zrt.-től is megkapja, függően attól, hogy a Támogató melyik felületet veszi igénybe.

 

1.4. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók például banki átutalással, a Facebook szolgáltatás használatával, vagy bármilyen egyéb módon, amiben a Felek megállapodnak.

 

2. A szerződés létrejötte

 

2.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.

 

2.2. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

 

2.3. A Honlapon a támogatási folyamat során az Adományozó által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF és Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; az Adományozó általi elfogadást követően az eseti támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett közt létrejön és a Támogatás a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.

 

2.4. Az 1.4. szerint esetekben Adományozó a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját és így Felek között létrejön az eseti támogatási szerződés, a Támogatás Kedvezményezett által elfogadottnak minősül, kivéve, ha a hivatkozott pont szerint a Felek egyedi megállapodására van szükség.

 

3. A szerződés tárgya és tartalma

 

3.1. A Támogatás nyújtásának célja, hogy segítséget nyújtson Kedvezményezettnek, a fentebb részletezett célkitűzése megvalósításához.

 

3.2. A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal.

 

3.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja a Támogatások összesített felhasználásáról. A Kedvezményezett emellett naptári évenként legalább egyszer nyilvános beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Támogatások felhasználására.

 

3.4. Fizetési módok

 

3.4.1. A Támogatás teljesíthető az OTP Mobil Kft. (Simple), a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Braintree, PayPal)
 

3.4.2. Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül is megvalósulhatnak, ilyen esetben a fizetéshez szükséges bankkártya-adatok a Kedvezményezetthez nem jutnak el.

 

A jelen alpont szerinti szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény; engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

3.4.3. A Támogatás megvalósulhat banki átutalással.
 

3.4.4. A Támogatás megvalósulhat jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben Támogató és Kedvezményezett külön megállapodása az irányadó.

 

4. Az adomány jogi jellege

 

4.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

 

4.2. Az Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

 

5. Adatkezelés, adatbiztonság

 

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

6. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése.

 

6.1. A támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik egyszeri, alkalmi támogatás esetén.

 

Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Adományozó bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, a támogatási szerződés létrejöttekor kapott elektronikus levélben megjelölt link megnyitásával a “lemondom” gombra kattintva. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.

 

Amennyiben Adományozó a fentebb hivatkozott elektronikus levéllel bármilyen okból nem rendelkezik, úgy a Honlapon a “Fiókom” menüpontra kattintva, a kattintás után megjelenő eljárásrendben szüntetheti meg a Támogatást, azaz a Felek támogatási szerződését. A megszüntetés hatálya ez esetben is az előző bekezdésben foglaltak szerint alakul; elállára ilyen esetben sincs lehetőség.

 

Rendszeresen nyújtott támogatás esetében továbbá az OTP Mobil Kft. által működtetett Simplepay felületen lehetőség van a Támogatás szüneteltetésére is 1 (egy), 3 (három), vagy (hat) hónap időtartamban (továbbiakban együttesen szünetelés).

 

Amennyiben a Támogató szünetelést választott, úgy az általa megadott időtartam lejártát követő naptári hónapban a Támogatás levonása automatikus tovább folytatódik.

 

A Támogató továbbá bármikor véget is vethet a szünetelésnek; ez esetben szünetelés lezárását követő naptári hónapban folytatódik a Támogatás levonása.

 

A szünetelést követően a ismét a rendszeresen nyújtott Támogatás szabályai az irányadóak az Adományra.

 

A szünetelés alatt és után is változatlanul lehetőség van a Támogatás megszüntetésére.

 

Amennyiben a Támogató a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerét használja, úgy a Támogatás szintén szüneteltethető a rendszeresen nyújtott támogatás a Honlapon működő felhasználói fiókban.
 

6.2. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

 

7. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

 

7.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

 

8. Adattovábbítási nyilatkozat

 

Adományozó tudomásul veszi, hogy a(z) Van Másik Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 7. 2. em. 7., adószáma: 28729992-2-41, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-371361, képviseli: Kárpáti Márton ügyvezető) adatkezelő által a(z) https://tamogatas.telex.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek - függően attól, hogy mely szolgáltató igénybevételével jár ez az Admányozó - az OTP Mobil Kft. és a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím (város, cím, irányítószám, utca házszám), választott csomag. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban és a Barion Payment Zrt. Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

https://simplepay.hu/vasarlo-aff

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
 

9. Ismétlődő fizetések, vagy Rendszeresen nyújtott támogatás

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés, vagy más néven Rendszeresen nyújtott támogatás (a jelen pontban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay, vagy az Adományozó választása szerint a Barion Payment Zrt. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. 

 

A fizetés teljesítéséhez szükséges bankkártya adatokat ilyen esetben sem szerzi meg Kedvezményezett, ahogyan a fizetéshez szükséges bankkártya adatokhoz hozzá sem fér.
 

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Adományozó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon ( tamogatas.telex.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Adományozó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Kedvezményezett által kezdeményezve történjenek.

 

A kiválasztott összeget havonta egyszer, maximum 2 éven keresztül vonja le a Van Másik Kft. javára az OTP MOBIL Kft. a SimplePay rendszerén keresztül.

 

Amennyiben a Támogató a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerét használja a kiválasztott összeg a fizetéshez használt bankkártya lejárati napjáig havi rendszerességgel kerül levonásra. 
 

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kedvezményezett, sem a SimplePay, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá.

 

A Kedvezményezett által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kedvezményezett felel, Kedvezményezett fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót az Adományozó átolvasta annak tartalmát tudomásul vette és elfogadta a Támogatás első alkalommal való teljesítésével

 

10. Záró rendelkezés

 

10.1.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

 

Budapest, 2020. szeptember 4.

Módosítva: Budapest, 2020. november 12.

Módosítva: Budapest, 2020. december 10.

Módosítva: Budapest, 2021. április 21.

Van Másik Kft. Kedvezményezett