Ki fogja tanítani gyermekeinket tizenöt év múlva?

2022. április 20. – 16:01

Lannert Judit
Egyensúly Intézet

Másolás

Vágólapra másolva

A pedagógusok számának csökkenése tíz éven belül a mainál sokkal kézzelfoghatóbb méreteket ölt. Ennek okairól, iskolán túlmutató hatásairól Lannert Judit, az Egyensúly Intézet külső szakértője, oktatáskutató, a T-Tudok senior kutatója osztja meg gondolatait.

Több friss tanulmány is rámutat arra, hogy egyre nagyobb gondot fog okozni a pedagógushiány, amennyiben nem sikerült több fiatalt a pályára vonzani. Az összes releváns kutatás egyetért abban, hogy a szakma rohamosan elöregszik.

Forrás: Bértarifa-felvétel
Forrás: Bértarifa-felvétel


A pályakezdők aránya évente körülbelül az összes pedagógus 1 százaléka (1500–1600 fő); ez nem elég ahhoz, hogy pótolja a nyugdíjba vonulókat. Egyenletes kormegoszlás esetén is legalább 2,2 százaléknyi pályakezdőre lenne szükség, a magyar pedagógustársadalom kormegoszlása azonban nem egyenletes: jelenleg a pedagógusok közel fele 50 éves vagy idősebb. Ha ez a trend nem változik, öt éven belül spirálszerűen felgyorsul a pedagógusok számának csökkenése, tíz év múlva a mai létszám egyötöde eltűnik, az 50 éves és idősebb pedagógusok aránya pedig kétharmadra nő.

Forrás: KIR adatok alapján végzett szimuláció
Forrás: KIR adatok alapján végzett szimuláció

Márpedig a trend egyelőre nem változik. Ennek elsődleges oka az, hogy a pedagóguspálya presztízse soha nem látott mélységekbe zuhant, mindenekelőtt a képtelenül alacsony bérek és a szakmai autonómia hiánya miatt. A magyar pedagógus bére a többszöri emelések után is jóval alatta marad a diplomások átlagos bérének (66 százalék, míg az OECD-átlag 90 százalék). Ráadásul a magyar pedagógusnak kell a leghosszabb ideig tanítania ahhoz, hogy elérje a csúcsot a fizetésében (40 évet, szemben az OECD-ben is tag EU-államok 25 éves átlagával).

Az Egyensúly Intézet és a Telex közös véleménycikk-sorozatának első darabjában Boros Tamás, az intézet igazgatója írt arról A következő kormány legfontosabb öt feladata című cikkében, hogy elemzése szerint az oktatás, az okos társadalom fejlesztése és a pedagógustársadalom megbecsülése az egyik kulcsmomentum.

A második cikkben Filippov Gábor kutatási igazgató írt arról, hogy mennyivel jobb volna, ha lenne állampolgári nevelés a hazai oktatásban.

Különösen drámai a helyzet a pályakezdők esetében, ami épp az utánpótláshiány miatt különösen nagy probléma. Ahogy ezt a Közoktatási indikátorrendszer legfrissebb kötetében olvashatjuk, a pályakezdő 25–34 éves pedagógusok az egyéb pályakezdő diplomások bérének átlagosan 86–98 százalékát keresik meg az európai országokban, szemben a magyar pályakezdő tanárok 51–55 százalékos arányával! A nemzetgazdasági átlagkeresetnél 2020-ban már több mint 10 százalékkal voltak alacsonyabbak a keresetek, miután az elmúlt években az oktatásban kisebb mértékben nőttek a bruttó keresetek, mint a nemzetgazdaságban általában.

Forrás: Bértarifa-felvétel
Forrás: Bértarifa-felvétel

A pedagógushiány különösen érzékenyen érinti a hátrányos helyzetű tanulókat tanító iskolákat. Itt az országos átlagnál jóval nagyobb a betöltetlen tanári állások aránya, ráadásul jóval kevesebb, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottat is tudnak foglalkoztatni. A T-Tudok felmérése szerint a nem szakos óraellátottság régiónként nagy különbségeket mutat: Észak-Magyarországon az órák több mint 10 százalékát nem szakos tanár látja el, míg az az országos átlag 4 százalék. Ugyanakkor tévedés lenne azt gondolni, hogy ez a probléma csak a hátrányos helyzetű iskolákat érinti. A pedagógushiány a jóval kedvezőbb tanulói összetételű egyházi intézményeket is egyre súlyosabban érinti, ami miatt ezek az intézmények is egyre inkább rászorulnak a nyugdíjasok visszafoglalkoztatására.

Az egyes területeken megjelenő pedagógushiány „kezelésére” az iskolák széles eszköztárat alakítottak ki, de ezek többsége kifejezetten rontja a szolgáltatás minőségét. Sok esetben például a gyakornokot, a pályakezdőt is bevetik a mély vízbe, a pedagógiai asszisztens tanít, és csúcsra járatják a helyettesítést (egyre több helyen fordul elő, hogy egész nap óvodapedagógus vagy tanító van a csoporttal vagy az osztállyal). Ez gyakran vezet oda, hogy a túlhajszolt pedagógusnak az oktatás és nevelés helyett már legfeljebb csak a gyerekfelügyeletre jut energiája.

A kutatások alapján a pályakezdők lemorzsolódásának csak az egyik oka az alacsony kezdőfizetés (ami még a jelenlegi bérminimumot sem érné el, ha nem egészítenék ki). Legalább ilyen taszítóan hatnak már a pedagógusképzés alatti iskolai gyakorlat negatív tapasztalatai. A pedagógushallgatók ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a hétköznapokban megvalósuló tanári munka tökéletesen nélkülözi azt, amitől vonzó lehetne: a kreatív értelmiségi létet. Ahogy az egyik hallgató fogalmazott egy online hallgatói felmérésen:

Az alacsony fizetés és a jövőkép hiánya sokakat eltántorít a pedagóguspályától. A tanárok társadalmi megítélése siralmas, nagyon negatív. Az iskolákban dolgozó pedagógusok igen nagy része kiégett vagy nagyon közel áll hozzá, főleg olyan vidéken, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű diákok az iskola 75 százalékát teszik ki. Kiégett tanár akár a pedagógusképzésben is részt vesz mentorként, ami még inkább elriasztja a tanulmányai végén járó hallgatókat. Kezdő, lelkes, tenni akaró friss pedagógusok kerülnek ki olyan iskolákba, ahol a tantestületi légkör mérgező, nem befogadó, ezáltal a kedves friss kolléga átkozza a napot, amikor tanári pályára adta a fejét.”

A pedagógushiány kapcsán mindenképpen ki kell térni arra a látszólagos ellentmondásra, hogy hogyan beszélhetünk pedagógushiányról, miközben az egy pedagógusra jutó tanulók számát tekintve Magyarországon látszólag kedvező a helyzet. Sokan tévesen azt hiszik, hogy ha az egy pedagógusra jutó tanulók száma alacsony, az azt jelenti, hogy egyszerre van elég pedagógus és jut elegendő figyelem a tanulókra. Az adatok azonban nem igazolják ezt. Bár Magyarországon a nemzetközi átlagnál jóval alacsonyabb az egy pedagógusra jutó tanulók száma, a magyar oktatás mégsem mondható eredményesnek. Két ország van Európában, Portugália és Észtország, amelyik folyamatosan tudott javítani az eredményességén a PISA-felméréseken, mégis, az egy pedagógusra jutó tanulók száma náluk magasabb, mint nálunk.

Forrás: Education At A Glance
Forrás: Education At A Glance

Ez a mutató ugyanis valójában mindössze azt mutatja, hogy mennyire pedagógusintenzív az oktatási rendszer. A magyar rendszer fajlagosan több pedagógust használ fel, mint sok más ország oktatási rendszerei. Ennek azonban alapvetően két olyan oka van, amelyek közül egyik sem a teljesítményt erősíti. Az egyik a korszerűtlen pedagógiai szemléletű szakmapolitikából fakad, amely elsősorban a sok tantárgyban és sok ismeretben látja a tudás forrását. A másik pedig a magyar szülők azon igénye, hogy gyermekeik minél homogénebb közegben tanuljanak, ezáltal fenntartva a nemzetközi összehasonlításban is feltűnően nem mérethatékony iskolarendszert. Míg az európai iskolákban átlagosan 600 tanuló tanul, addig nálunk az átlagos iskolaméret ennek a fele, az általános iskolák esetén pedig még ennél is alacsonyabb: az általános iskolák felébe 150 tanulónál kevesebb gyerek jár. Itt pedig a kígyó a farkába harap, hiszen a zsúfolt tananyag, a túl sok tantárgy és a kis méretű buborékiskolák mesterségesen magasan tartják a pedagóguslétszámot, amit az oktatási rendszer csak úgy tud úgy-ahogy biztosítani a jelenlegi keretek mellett, ha alacsonyan tartja a pedagógusok költségét (lásd újfent a fenti táblázatot).

Az alacsony bérek pedig nemcsak mennyiségi, de minőségi problémát is okoznak. Minél kevésbé vonzó a szakma, annál kevesebben jelentkeznek a pedagógusképzésbe és helyezkednek el utána, és annál kisebb az esélye a minőségi szelekciónak. Ráadásul a leánykori nevén pedagóguséletpálya-modell sem segíti a minőséget. Egy 1500 pedagógus körében végzett online adatfelvétel azt mutatta, hogy a bérek és a munkaterhelés között nagyon gyenge a kapcsolat, ráadásul a rendszer a minőségi pedagógusi tevékenységeket (innováció, bemutató óra, mentorálás) sem díjazza. A magyar rendszerről elmondható, hogy pazarló, mivel az olcsó és sok munkaerőt választja a kevesebb, de drágább és így jó eséllyel minőségibb munkaerő alternatívája helyett.

Ezeknek a tendenciáknak már most is érzékelhető a negatív hatásuk. A túlterhelt és alulfizetett pedagógustól nem várható el minőségi munka. Ráadásul az egyre öregedő szakma és a fiatal szülők közötti táguló generációs szakadék a megfelelő kommunikációt is akadályozza a szülők és a pedagógusok között (a gyerekekről már nem is beszélve). Még hosszabb távon pedig a nem megfelelő szintű oktatás azt eredményezi, hogy a fiatalok egy része elhagyja az országot, a másik részük pedig a minőségi gyermeknevelés egyik alapvető feltételének (jó minőségű közoktatás) hiányában kevesebb gyermeket fog tudni felelősen vállalni. A tanárhiány így gyermekhiányhoz is vezethet, ami által pedig az ország olyan lefelé tartó spirálba kerül, hogy előbb-utóbb nyugdíjasotthonra fog emlékeztetni. Persze csak akkor, ha nem teszünk ellene.

A szerző oktatáskutató.

Ez egy véleménycikk, amely nem feltétlenül tükrözi a Telex véleményét. A Telexnél fontosnak tartjuk, hogy mások véleménye akkor is megismerhető legyen, ha nem értünk vele egyet. Szeretnénk, ha egy témáról az olvasóink minél több álláspontot megismerhetnének.

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!