Fontos változások jönnek, de ezután is jól jön az egyetemi felvételihez az emelt szintű érettségi

2022. október 4. – 11:30

frissítve

Fontos változások jönnek, de ezután is jól jön az egyetemi felvételihez az emelt szintű érettségi
Diákok a középszintű történelem írásbeli érettségi vizsgán a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában 2022. május 4-én – Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Másolás

Vágólapra másolva

Már több cikkben foglalkoztunk azzal, hogy 2023-tól és 2024-től több ponton is megváltozik az egyetemi felvételi rendszer. 2023-tól az alapképzésre és az osztatlan képzésekre jelentkezőknek nem lesz kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenniük, az egyetemek elfogadhatnak középszintű érettségit is. Ettől függetlenül természetesen a keresett egyetemeken és szakokon sok helyen meg fog maradni ez a követelmény a jövőben is.

Több diák bekerülését segítheti az egyetemekre, hogy 2023-tól megszűnik a minimumponthatár: a maximum 500 pontos felvételi rendszerben az alapképzésre és osztatlan képzésre eddig nem lehetett bejutni 280 pont alatt, a felsőoktatási szakképzésre pedig 240 pontnál kevesebbel.

2024-től újdonság lesz, hogy ez eddigi központi többletpontok helyett a felsőoktatási intézmények dönthetnek majd arról, milyen teljesítményre, körülményre (nyelvvizsga, tanulmányi verseny, hátrányos helyzet, sportteljesítmény, munkatapasztalat stb.) adnak a jelentkezőknek még további maximum 100 pontot. Emellett az egyetemek maguk határozhatják meg, hogy az egyes szakokra a kötelező négy alaptantárgy (matematika, magyar, történelem, idegen nyelv) mellet milyen ötödik tantárgy középiskolai és érettségi eredményét számítják be a pontokba, illetve melyik két tantárgy érettségi vizsgaeredményét kérik a felvételihez.

Az egyetemeknek szeptember 30-ig kellett dönteniük ezekről az egyedi feltételekről. Mindez azért fontos, mert leginkább a mostani tizenegyedikeseknek már ennek szellemében kell készülniük a 2024 tavaszán esedékes felvételire. Eddig viszonylag kevés egyetem tette közzé, milyen teljesítményekre adnak intézményi pontokat: elsőként a Semmelweis Egyetem, majd a Szegedi Tudományegyetem feltételrendszerét mutattuk be. A dolog jelentőségét nem szabad lebecsülni, hiszen, ahogy említettük, a felvételin megszerezhető 500 pontból 100 pont sorsáról majd az egyetemek fognak dönteni. Nézzük, mi várható más egyetemeken!

Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem sok képzésére már 2023-ban sem lesz előírás az emelt szintű érettségi. A következő képzésekre azonban továbbra is csak emelt szintű vizsgával lehet felvételt nyerni: az orvosi, jogász, gyógyszerész, fogorvos, több gazdaságtudományi és műszaki képzés mellett az anglisztika és a pszichológia szak is ide tartozik. Emelt szintű érettségi kell az osztatlan tanárképzésben azoknál a szakpároknál, amelyekben az angol nyelv és kultúra szerepel. A Debreceni Egyetemen nem tűnnek el a minimumpontszámok, hanem inkább csak mérséklődnek valamelyest.

2024-től az egyetem a saját feltételrendszere alapján ad pluszpontokat (akkortól már ezeket intézményi pontnak hívják) az emelt szintű érettségire, a nyelvtudásra, a sport és a művészeti területen szerzett kiemelkedő eredményekre, a középiskolai tanulmányi versenyeken elért sikerekre. Bartha Elek, az intézmény oktatási rektorhelyettese az egyetem közleménye szerint úgy látja: hiába csökken a minimumponthatár, a felvételi pontszámok ezzel arányosan nem fognak változni. Ennek fő oka az, hogy tapasztalataik szerint egészen magas pontokkal is felvételt nyernek jelentkezők a Debreceni Egyetemre, így az alacsonyabb pontszámokkal érkezőknek nem mindig marad hely a meghirdetett szakokon.

Budapesti Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem keresett szakjaira eddig is általában magas pontszámmal, emelt szintű érettségivel és több nyelvvizsgával érkeztek a jelentkezők, így az új rendszerben sem lesz könnyebb bekerülni az egyetemre. Egy csoportot kivéve. A hátrányos helyzetet az egyetem minden esélyegyenlőségi kategóriában 50 ponttal méltányolja (az összesen adható 100 pont erejéig) – derül ki az egyetem összefoglalójából. A közlemény szerint az új felvételi rendszerben bővíteni tudják azokat a tehetséggondozási programokat, amelyek elvégzése külön pontot ér a Corvinus felvételi rendszerében. Így a maximálisan adható 100 ponttal ismerik el például azt, aki részt vesz az Illyés Gyula Programban, 40 pontot adnak a Szabó Kálmán Tehetségprogram elvégzéséért és a Luca Pacioli Kiválósági Díj elnyeréséért. A Corvinus emellett 2024-től 50 ponttal ismeri el azt, ha valaki két emelt szintű érettségivel rendelkezik, és a külföldi vagy külföldön végzett hallgatók Magyarországra csábítása érdekében 50 pontra értékeli a nemzetközi érettségi oklevelet (International Baccalaureate /IB/ Diploma). Az elismerhető többletpontok rendszeréből ugyanakkor kivették a szakképzésben szerzett oklevélért és a szakképesítésért korábban járó pontokat.

Az egyetem közzétette azt is, milyen tantárgyak eredményeit veszik majd figyelembe 2024-től a tanulmányi és az érettségi pontok kiszámításánál. 2024-től a tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik tantárgy nemcsak természettudományos tárgy lehet. A Corvinusra felvételizők pontjainak kiszámításához így ötödik tárgyként a természettudományos tárgyakon kívül be tudják számítani az informatika, a digitális kultúra, a filozófia és a közgazdasági és pénzügyi alapismeretek eredményeit is. Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi tárgynak az alábbi tárgyakat minden szakon elfogadják: idegen nyelv, latin nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, filozófia, természettudomány, digitális kultúra, informatika, informatikai ismeretek, informatika ismeretek, európai uniós ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, turisztikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, kereskedelem ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, turisztika ismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátóidegenforgalmi alapismeretek. A társadalomtudományi szakokon ezeken felül a társadalomismeretet is beszámítják.

Az érettségi pontok számításánál is tágabbra nyílnak a lehetőségek. Az egyes szakokon, szakterületeken a következő tantárgyak lehetnek a felvételi tárgyak:

 • Alkalmazott közgazdaságtan, Üzleti adattudomány, Gazdasági és pénzügymatematikai elemzés szakokon emelt szintű érettségi kell matematikából + egy másik tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi az elvárás.
 • Gazdálkodás és menedzsment szakon emelt szintű érettségi kell e tárgyak valamelyikéből: idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, földrajz, filozófia, üzleti gazdaságtan + egy tárgy közép- vagy emelt szinten.
 • Pénzügy és számvitel szakon közép- vagy emelt szintű matematika
  érettségi kell + egy másik tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi.
 • Nemzetközi gazdálkodás szakon két tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi a feltétel.
 • Filozófia, politika, gazdaság (PPE) szakon emelt szintű érettségi a követelmény a következő tárgyak valamelyikéből: idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika történelem, földrajz, filozófia, üzleti gazdaságtan + egy tárgy közép vagy emelt szinten (itt elfogadják az emberismeret és etika, ember- és
  társadalomismeret, etika tárgyakból tett sikeres érettségit is).
 • Szociológia, Nemzetközi tanulmányok, Kommunikáció és médiatudomány szakokon két tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi a feltétel.
 • Gazdaságinformatika szakon két tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi az előírás.

Miskolci Egyetem


A Miskolci Egyetem a 2023-as és a 2024-es felvételire sem határoz már meg minimumpontszámot a legtöbb szakra. A kivételek a következők: 2023-tól továbbra is kötelező követelmény marad az emelt szintű érettségi vizsga a jogász osztatlan képzésre, az anglisztika és germanisztika alapképzésekre, illetve az angol és német osztatlan tanári képzésre jelentkezőknek.

2024-től egyetemi szinten egységesített intézményipont-kategóriákat vezetnek be, az egyes karokon pedig speciális intézményi pontkategóriákat is megállapítanak. Az egyetem részleteket nem közölt arról, milyen teljesítményre hány pontot ad. Az új hallgatói követelményrendszer a Miskolci Egyetem honlapján lesz majd elérhető. A hallgatók itt arról is tájékozódhatnak, hogy az egyes szakokon mik lesznek az egyedi elvárások szerint összeállított érettségi vizsgatárgyak, illetve a tanulmányi pontok számításában választható középiskolai tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak.

Korábbi cikkünkben ebben a táblázatban foglaltuk össze az eddigi és a 2024-től élő új rendszer különbségeit.

Mostani pontszámítási rendszerPontszámítás 2024-től
Tanulmányi pontokAz utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy – maximum 100 pontA magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), valamint egy legalább két évig tanult, a felsőoktatási intézmény által meghatározott tantárgy utolsó két (tanult) év végi osztályzatainak összegét kettővel meg kell szorozni – maximum 100 pont
Az érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni – maximum 100 pont.Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy idegen nyelv valamint egy, a felsőoktatási intézmény által meghatározott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlaga egész számra kell kerekítve – maximum 100 pont
Érettségi pontokKét érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye – maximum 200 pontKét érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye: az egyetemek határozhatják meg a tárgyakat és azt is, hogy emelt- vagy középszintű vizsgát kérnek – maximum 200 pont
Intézményi pontok / TöbbletpontokEmelt szintű érettségi vizsgaeredményért (amennyiben abból számítják az érettségi pontot), nyelvtudásért, esélyegyenlőségért, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért, tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeredményekért, szakképesítésért, sporteredményért,
önkéntes tartalékos katonai szolgálatért – maximum 100 pont
A felsőoktatási intézmény által meghatározott intézményi pont különösen az alábbi jogcímeken adható: emelt szintű érettségi vizsga, nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és irodalomból tett érettségi vizsga, felvételi vizsga, amely járhat személyes megjelenéssel, és lehet szóbeli vagy írásbeli vizsga, a részvételt
a felsőoktatási intézmény feltételekhez kötheti, kompetenciateszt, nyelvvizsga vagy nyelvtudás, tanulmányi és művészeti versenyek, sporteredmények, szakképesítés, esélyegyenlőség, munkatapasztalat, részképzésben való részvétel, illetve ha a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélből nem számítottak érettségi pontot, az azonos képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért – maximum 100 pont

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!