Este héttől bezárnak a dohányboltok, a fitnesztermeket csak a versenyszerűen sportolók használhatják, és hatéves kortól kötelező a maszk

Legfontosabb

2020. november 10. – 23:54

frissítve

Este héttől bezárnak a dohányboltok, a fitnesztermeket csak a versenyszerűen sportolók használhatják, és hatéves kortól kötelező a maszk
Rendőrök járőröznek az éjféli kijárási korlátozás első napján 2020. november 5-én – Fotó: Huszti István / Telex

Másolás

Vágólapra másolva

Kedden hosszas várakozás után, este fél 11 előtt néhány perccel megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely az Orbán Viktor által hétfőn bejelentetett járványügyi korlátozásokat részletezi. Miután a parlament megadta a felhatalmazást a kormánynak a rendkívüli jogrend 90 napra való meghosszabbítására, kedd éjféltől szigorú korlátozások lépnek érvénybe: kijárási tilalom lesz este 8 és hajnali 5 között, az éttermek csak házhoz szállítást vállalhatnak, a középiskolák online oktatásra térnek át, zárt kapussá teszik a profi sportrendezvényeket, korlátozzák a résztvevők számát az esküvőkön és a temetéseken. A korlátozások első lépésben 30 napig érvényesek.

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Kivételt jelent az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet, az életvédelem, vagy ha valaki munkavégzés céljából van kint, illetve munkába megy vagy munkából jön. Ilyenkor el lehet hagyni otthonunkat a kijárási tilalom ideje alatt is. Újdonság, hogy

a kijárási tilalom alóli kivételek közé sorolták a versenyszerűen sportolókat is, ha edzésre vagy sportrendezvényre mennek, onnan jönnek, illetve azon vesznek részt.

A munkavégzést és a versenyszerű sportolást okirattal szükséges igazolni, amelynek tartalmi követelményeit a belügyminiszter a kormany.hu oldalon teszi majd közzé.

Mint azt a miniszterelnök kedden már korábban bejelentette, kutyasétáltatás céljából este 8 és reggel 5 óra között 500 méteres körzetben elhagyhatjuk lakóhelyünket, tartózkodási helyünket vagy szálláshelyünket. A települési önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy bezárják-e a kutyafuttatókat.

Hatéves kortól kötelező a maszk

A rendelet külön kitér a maszkviselés szabályaira is, és előírja, hogy hat éven felül mindenki köteles az orrát és száját folyamatosan elfedő orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil- vagy más anyagból készült maszkot viselni

 • a tömegközlekedési eszközökön,
 • az éttermekben, vendéglátóhelyeken,
 • az üzletekben,
 • a bevásárlóközpontokban (az irodák, a sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével),
 • a tömegközlekedési várótermekben,
 • a levéltárakban,
 • a postán,
 • a közigazgatási szervek ügyfelek részére nyitva álló területén, valamint
 • minden egyéb olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen öt főnél többen tartózkodnak egy időben.

Ugyancsak kötelező maszkot viselni a 10 ezer főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen és nyilvános helyen.

Sportolás közben, illetve a parkokban és zöldterületeken azonban nem kötelező tartani ezt a szabályt.

Minden hat éven felüli köteles maszkot viselni az egészségügyi intézmények területén, de ez nem vonatkozik a kórtermekben ápolt betegekre. A rendelet maszkviselést ír elő a szociális intézmények dolgozóinak, ha közvetlenül érintkeznek az ellátottakkal vagy tartósan másfél méteres közelségben vannak tőlük, illetve az ellátottaknak is a közösségi programokon és lehetőség szerint a közösségi terekben.

A rendelet szövege szerint az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön utazók a maszkot megfelelő módon viseljék. Ha ezt valaki megszegi, és a vezető vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására se veszi fel a maszkot, illetve nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja

 • köteles az utazásból kizárni,
 • szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni,
 • és leszállítani a tömegközlekedési eszközről.

Az egészségügyi dolgozók ingyen utazhatnak

Jegy nélkül, ingyen utazhatnak a helyközi és a helyi tömegközlekedési eszközökön

az egészségügyi dolgozók, valamint azok az orvos- és egészségtudományi képzésen tanuló hallgatók, akik a világjárvány elleni védekezésben közreműködnek.

A rendelet kitér arra, hogy az utazási kedvezmény a 2. kocsiosztályra érvényes, és a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

Ellenőrzés esetén pedig be kell mutatni az egészségügyi intézmény igazolását, illetve az egészségügyi dolgozóknak a személyazonosító igazolványukat, míg a hallgatóknak a diákigazolványukat (vagy más dokumentumot, ami igazolja a hallgatói jogviszonyt).

A fitnesztermeket, sportpályákat csak a versenyszerűen sportolók használhatják

A rendelet kimondja, hogy tilos közterületen és nyilvános helyeken a csoportosulás, valamint a gyülekezés, így például nem lehet demonstrációt sem szervezni.

A közterületen, a nyilvános helyeken és a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység megengedett. Így el lehet menni gyalogolni, futni, biciklizni. Megtiltják ugyanakkor a hobbiszerűen végzett csapatsportok gyakorlását közterületeken, nyilvános helyeken, valamint a sportpályákon. Itt

 • a labdarúgást,
 • a jégkorongot,
 • a kézilabdát,
 • a kosárlabdát és
 • a röplabdát

említi külön a rendelet.

Továbbra is megengedi ugyanakkor a versenyszerűen sportolók számára az edzést és a sportrendezvényeket, így például a profi futballbajnokságokat és az utánpótlás-sorozatokat sem kell lefújni.

Ugyanakkor – a korábbi bejelentésnek megfelelően – december 11-ig sportrendezvényeket csak zárt kapuk mögött, nézők nélkül lehet rendezni. Nem zárnak be teljesen az edző- és fitnesztermek, a sportlétesítmények, az uszodák és a jégpályák, de

ezeket kizárólag a versenyszerűen sportolók használhatják, más nem.

Tehát megtarthatóak lesznek az úszóversenyek, a vízilabda- és jégkorong-bajnokságok meccsei is, illetve az edzések is.

Szűk körű esküvők, visszafogott családi élet

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelen lévők száma nem haladja meg a tíz főt. Temetésen legfeljebb ötven fő vehet részt. A házasságkötésnél pedig kizárólag

 • a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
 • a házasulók,
 • a házasulók tanúi,
 • a házasulók szülei, nagyszülei,
 • a házasulók testvérei és
 • a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

A szabályok betartásáról a rendezvény szervezőjének, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetőjének kell gondoskodnia.

Éttermek csak elvitelre szolgálhatnak ki

Azokon a helyeken, amiket a rendelet vendéglátó üzletnek nevez, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. Rajtuk kívül más, vagyis a vendég csak addig lehet bent, amíg megkapja az elvitelre kért ételt. De vannak kivételek, ahol nem érvényes ez a szabály:

 • a munkahelyi éttermek, büfék,
 • az iskolai menzák, büfék (de csak azt szolgálhatják ki, aki ott dolgozik vagy tanul),
 • az egészségügyi intézmények éttermei, büféi, illetve
 • a szállodai éttermek, bárok (de ezekbe sem lehet csak úgy kívülről bemenni enni: kizárólag azokat szolgálhatják ki, akik ott szállnak meg).

A szállodák nem fogadhatnak turistákat

Ami a szálláshelyeket illeti, az eddig megjelent információkhoz képest sok újdonságot nem tartalmaz a rendelet. Eszerint a szálláshelyeken – szállodák, üdülők, kempingek – csak olyan vendégek tartózkodhatnak, akik üzleti, gazdasági vagy oktatási céllal érkeznek, illetve rajtuk kívül a honvédség és a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek, akik szolgálati feladatot látnak el, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók.

Tehát turistákat nem fogadhatnak.

A regisztrált szálláshelyeknek az állam megtéríti a november 8-ig regisztrált foglalások után számított nettó bevételek 80 százalékát.

A támogatási összeg számításának alapját azok a foglalások képezik, amelyek a rendelet hatálybalépésétől, (azaz november 11-től) számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak. Az állami támogatás feltétele, hogy a november 8-án foglalkoztatott munkavállalókat ne bocsássák el a támogatás időtartama alatt, és a fizetésüket is kapják meg a dolgozók.

A dohányboltok bezárnak, a benzinkutak és gyógyszertárak nyitva maradhatnak

Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzleteknek, lottózóknak, valamint a nemzeti dohányboltoknak is zárva kell lenniük. A rendelet úgy fogalmaz, hogy este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos

 • az üzletben,
 • a lottózóban, valamint
 • a nemzeti dohányboltban tartózkodni.

A gyógyszertárak és a benzinkutak viszont este 7 óra és reggel 5 óra között is nyitva tarthatnak.

Digitális oktatás az egyetemeken, főiskolákon

A felsőoktatási intézmények digitális oktatásra állnak át. Ez alól a felsőoktatásért felelős miniszter vagy a felsőoktatási intézményt fenntartó miniszter adhat felmentést a rektor javaslatára.

A rendelet szerint a rektorok dönthetnek a felsőoktatási intézmények kollégiumainak és diákotthonainak látogatási rendjéről is.

Bölcsődébe, óvodába járhat a gyerek

A bölcsődék, az óvodák és az iskolák a 8. osztályig nyitva maradnak, 9. évfolyamtól fölfelé viszont az iskolák átállnak digitális oktatásra. A középfokú kollégiumoknál a döntés az igazgatóké.

A belépésnél továbbra is kötelezően hőmérőznek. Az országos tisztifőorvos határozatban rendelkezik arról, hogy mennyi a megengedett maximum-testhőmérséklet. A felnőttek be sem mehetnek az épületbe, ha ennél magasabb értéket mérnek náluk, a gyerekeket pedig ilyenkor elkülönítik, és rögtön értesítik a szülőt. A gyereket a szülő a hőmérőzési pontig bekísérheti az intézménybe, de csak akkor, ha maszkot visel.

A nevelési, oktatási intézmények dolgozóinak tesztelésének részleteiről külön kormányrendelet rendelkezik.

Adókedvezmények

A szigorítások sok gazdasági szereplőt is érzékenyen érintenek, ezért a kormány bevezet néhány könnyítést. November hónapra többek között

 • az éttermeknek,
 • kocsmáknak,
 • moziknak,
 • előadó-művészeti tevékenységet végzőknek,
 • múzeumoknak,
 • állatkerteknek,
 • sportegyesületeknek,
 • közfürdőknek

a munkaviszonyban foglalkoztatottak után nem kell szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást és rehabilitációs hozzájárulást fizetniük, a kisvállalati adó (kiva) megállapításánál pedig nem tekintik kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

Ez csak azokra vonatkozik, akiknek ez a főtevékenységük, amely alatt azt értik, hogy

a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka ebből származott.

Szintén feltétel az is, hogy a rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti béreket kifizeti, és nem mond fel a munkavállalóknak.

A Magyar Közlöny szerint ezek a kedvezmények nem járnak automatikusan, a mentesség iránti igényt be kell jelenteni az adóhatóságnál. A kedvezmények halmozhatóak más állami támogatással is, feltéve, hogy az így halmozott támogatás nem haladja meg a munkavállalók bérköltségeinek 100 százalékát.

Bértámogatás

A felsorolt gazdasági szereplők (a támogatottak teljes köre a közlönyben olvasható) bértámogatásra is jogosultak november hónapra.

A munkaadók a munkaviszonyban foglalkoztatottak bruttó bérének ötven százalékának megfelelő összegű támogatást kaphatnak,

ha a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és a bérét kifizeti a munkaadó.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti kormányhivatalhoz kell benyújtani, amely nyolc munkanapon belül elbírálja a kérelmet. A támogatást utólag fizeti ki az állam. A támogatás halmozható más állami támogatással is, amennyiben nem haladja meg a munkavállalók bérköltségének 100 százalékát.

Egymillió forintos bírság kilátásban

A kormány múlt hét szerdától újabb veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kormány ezután arra kérte a parlamentet, hogy ezúttal ne korlátlan időre, hanem csak 90 napra járuljon hozzá a veszélyhelyzeti intézkedések eredetileg 15 napos hatályának meghosszabbításához.

A rendelet betartását a rendőrség a honvédség közreműködésével ellenőrzi, és 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki arra,

 • aki üzemeltetőként nem tartatja be a maszkviselési szabályokat, illetve
 • rendezvényszervezőként vagy rendezvénynek helyet adóként nem veszi figyelembe a tiltásokat,
 • a boltokra, lottózókra, trafikokra, amelyek nem zárnak be este 7 órakor,
 • a szabadidős létesítményekre, amelyek nem zárnak be,
 • azoknak a nevelési, oktatási intézményeknek a vezetőire, ahol nem végzik el a hőmérőzést.

A bírság mellett ideiglenes bezáratással is fenyegeti a rendelet a fenti szabályszegőket a nevelési-oktatási intézmények, vagyis a bölcsődék, óvodák, iskolák kivételével. A bezáratás legalább 1 napra, legfeljebb 1 évre szólhat.

Ugyanazt a helyet egy napon belül akár többször is megbírságolhatják.

Azok a helyek, amelyek mindent megtesznek azért, hogy betartassák a szabályokat, csak ez nem sikerül – mert mondjuk valaki, aki nem visel maszkot, a felszólításuk ellenére sem hajlandó távozni –, megmenekülnek a büntetéstől, feltéve, ha értesítették a rendőrséget.

A bírságot egyébként 15 napon belül kell megfizetni, és nem lehet ellene fellebbezni.

Azok, akik nem tartják be a szabályokat, pénzbírságot kaphatnak, ami minimum 5 ezer, legfeljebb 500 ezer forint lehet. A helyszíni bírság minimuma szintén 5 ezer forint, a maximuma pedig 150 ezer forint, illetve ha ismételt elkövetésről van szó, akkor 200 ezer forint.

A Telex legfrissebb híreit ide kattintva láthatja.

Orbán Viktor múlt hét kedden még lazább korlátozásokat jelentett be, csak éjfél és hajnal 5 között rendeltek el kijárási korlátozást, járatsűrítést vezettek be a tömegközlekedésben, ingyenessé tették a parkolást, a mozik, színházak, éttermek, kávézók, kocsmák még nyitva tarthattak. A hétvégén felfüggesztették a kockázat nélkül halasztható műtéteket. Hétfőn aztán a kormányfő bejelentette a szigorú korlátozásokat. Szavai szerint ha továbbra is ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink, az ápolóink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel.

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!