Orvosi igazolások: az orvosnak teher, a szülőnek utánajárás, az iskolák mégis elvárják

Legfontosabb

2023. március 22. – 10:20

Orvosi igazolások: az orvosnak teher, a szülőnek utánajárás, az iskolák mégis elvárják
Illusztráció: Lerch Julcsi / Telex

Másolás

Vágólapra másolva

A gyerekorvosok munkaidejének több mint a fele az iskolai hiányzások miatti igazolások kiállítására megy el, miközben ilyenkor sokszor nincs is szükség semmilyen orvosi ellátásra – derül ki az általunk megkérdezett orvosok és szakmai szervezetek véleményéből. A jogszabály nem egyértelmű, de az iskolák házirendjének módosításával lenne arra lehetőség, hogy a szülők több napot igazolhassanak. Van olyan település, ahol az orvosok megállapodtak az iskolákkal, és már betegség esetén is elfogadják a szülői igazolásokat. Egy általunk megkérdezett gyerekorvos szerint a lógásokat nem akadályozza meg az, ha a betegség miatti hiányzást minden esetben orvosnak kell igazolnia, hiába várják el ezt az iskolák.

„Az orvosi igazolások megszerzése úgy megy, hogy a beteg gyerek bemegy, megmutatja magát, a recept mellé kap egy papíralapú biankó igazolást, megmondja a doki, hogy milyen feltételekkel és mikor mehet suliba. Itthon meg ráírjuk aznap a dátumot, amikor megy”

– így foglalta össze lapunknak az egyik szülő, hogyan szokták igazolni az iskolában, ha beteg a gyerek.

Ha ez a konkrét szituáció nem is, a következő példa valószínűleg minden gyerekes családban előfordult már: a gyereknek éppen fáj a hasa vagy a feje, esetleg kicsit taknyos, de nem tűnik igazán betegnek, így nem szorul orvosi ellátásra. Viszont a szülők nem is akarják gyerekközösségbe küldeni, mert azért mégsem teljesen egészséges. Ilyenkor több dolog történhet: lehet, hogy az orvos elvárja, a gyerek ekkor is személyesen jelenjen meg a rendelőjében, és egy papíralapú igazolást állít ki a hiányzásról. Vagy az is lehet, hogy a szülő telefonál az orvosnak, aki az elmondottak alapján nem tartja indokoltnak az ellátást, viszont a szülő kérésére az igazolást elektronikusan elküldi. Az is előfordulhat, hogy az orvos nem igazolja a gyerek hiányzását, mert nem látta a gyereket, nem kellett őt kezelnie, így az igazolást a szülőre bízza, amit az iskola vagy elfogad, vagy nem.

Egységes eljárás nincs, ez pedig nemcsak a szülők és az orvosok, hanem az orvosok és az intézmények között is okozhat konfliktusokat. Miközben az orvosszakmai szervezetek már évek óta azért küzdenek, hogy az intézmények fogadják el a szülői igazolásokat betegség esetén is, az iskolák mintha nehezen mozdulnának el ebbe az irányba.

MOK: Az adminisztrációs elvárások miatt kiadott igazolások hátráltatják a betegellátást

Február közepén a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke, Kincses Gyula levelet írt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak az iskolába vitt orvosi igazolások problémáiról. A gyermekorvosok már évek óta jelzik, hogy hátráltatja a betegellátást az, ha az adminisztrációs elvárások miatt kell kiállítaniuk orvosi igazolásokat. Eközben az intézményvezetők nehezményezik, hogy a mostani jogszabályok mellett nem tudják a gyermek hiányzását elfogadni, ha nincsen orvosi igazolás.

A jogszabály egyébként nem fogalmaz egyértelműen. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) Emmi-rendelet szerint a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolását a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni. Tehát elvileg lenne arra lehetőség, hogy az intézmények saját hatáskörükben rendelkezzenek az igazolások elfogadásáról, és a szülők ne csak három napot igazolhassanak egy évben, mint ahogy az most a legtöbb iskolában előírás. Azonban az Emmi-rendeletben van egy olyan rész is, hogy a betegség miatti távollét pontos időtartamát az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell. Aztán ismét azt írják, hogy a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek, a tanuló beteg volt, és

azt a házirendben meghatározottak szerint igazolta.

A rendelet tehát többféleképpen értelmezhető, a MOK az államtitkárnak írt levelében összeszedte az aggályos pontokat.

  • Az adminisztratív igazolások napi több órát vesznek el a valódi betegellátástól. A megkeresések 60-70 százaléka csak igazolások miatt történik, miközben orvosi segítségre nincs is szükség, ami miatt az érdemi munkára nem jut elég idő.
  • Az utólagosan kiállított igazolások csak a szülő bemondásán alapulnak, a telefonon bediktált időtartamok igazolásáért jogi felelősség nem vállalható.
  • A hiányzások orvosi igazolásának rendszere az oktatásügy részéről előírás, amelynek orvosszakmai indokai nincsenek.

Ezen a helyzeten nem javított a Köznevelési Államtitkárság MOK-hoz eljuttatott álláspontja, amely szerint az orvos köznevelési és orvosszakmai okokból sem háríthatja át a betegség miatt indokolt orvosi igazolás kiadását a szülőre. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy parlamenti írásbeli kérdésre fejtette ki a véleményét az orvosi igazolásokról. Szerinte a gyermek egészsége miatt fontos, hogy betegség esetén lássa őt orvos. Így felismerhető, ha súlyosabb betegség áll fenn és a kezelés is időben megkezdhető.

Rétvári azt megerősítette, hogy a hatályos jogszabályok nem írják elő pontosan, hány napot igazolhat a szülő, így attól el lehet térni a házirend szerint.

Viszont Rétvári szerint a módosításnál figyelembe kell venni, hogy a szülői igazolások nem adhatnak alapot a tanórai részvétel alóli tartós kimentésre – vagyis a gyerekek lógására.

A MOK szerint az igazolások kiadásának kizárólag orvosi feladata „egyrészt tovább növeli az egészségügyi ellátórendszer indokolatlan terhelését, másrészt a szülőket valótlan állításokra kényszeríti.”

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete március 14-én szakmai állásfoglalást adott ki az igazolások elfogadásának problémáiról, amiben nagyon hasonló pontokat fogalmaztak meg. Illetve azt írták:

az Egészségügyi Államtitkárság válaszlevele szerint a házi gyermekorvosnak csak abban az esetben kell igazolást kiállítania, ha kifejezetten ő tiltja meg az iskolalátogatást.

Szerintük az orvosi igazolás visszaélésekre is lehetőséget ad, mert az orvosi vizsgálattal nem bizonyítható panaszok említésével az iskolai indokolatlan hiányzások legalizálhatók. Az óvodákra, iskolákra vonatkozó rendelet alapján az igazolásnak nem kell tartalmaznia azt, hogy a gyermek „egészséges, közösségbe mehet”. Tehát az orvosnak azt kell igazolnia, ha a beteg nem mehet közösségbe.

„Totálisan értelmetlen formaság”

A legtöbb általunk megkérdezett szülő életét kétségkívül megkönnyítené az, ha a gyereke hiányzása esetén több napot igazolhatnának. Egy szülő szerint az igazolási rendszer egy „totálisan értelmetlen formaság”. A tapasztalatok szerint nemcsak az nem átlátható, hogy az orvosok mikor, milyen esetben adnak igazolást, és mikor várják el, hogy a szülők igazolják a hiányzást, hanem az is változó, hogy az igazolásokat hogyan adják át. A legtöbb esetben még mindig hagyományos, papíralapú igazolást adnak a gyerekorvosok, miközben már van arra lehetőség, hogy a hiányzásokat elektronikusan igazolják. Ráadásul a legtöbb iskolában a szülőktől elvárják, hogy a papíralapú igazolást is elektronikusan a KRÉTA-ba, azaz Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerbe töltsék fel.

Egy lapunknak nyilatkozó szülőnek azt mondta az új gyermekorvosa, hogy nem küldik el emailben az igazolásokat, „mert nincs rá idejük”. Szerinte ez azért abszurd, mert arra viszont van idejük, hogy kinyomtassák a dokumentumot.

„Most az van, hogy kiállítják az igazolást bemondásra vizsgálat nélkül, de a szülőnek személyesen el kell mennie a rendelőig, hogy átvegye a papírt” – írta le a jelenlegi szituációt.

Egy másik szülőnek is problémát okoz, hogy a gyerekorvos kinyomtatva akarja odaadni az igazolást. Azt mondta, lehetetlen időpontokban, például délután egykor kell bevinni a beteg gyereket az igazolásért.

Van, ahol eddig működött az elektronikus igazolás, viszont most már nem fogadja el az iskola. Ugyanis az osztályfőnök közölte: mostantól csak a papíralapú igazolásokat fogadják el, hogy ne legyenek visszaélések. A gyerekorvos viszont kitartott amellett, hogy az iskolának kötelessége elfogadnia a kiállított elektronikus igazolást, mert az egy hivatalos dokumentum. A szülő azt érezte, két tűz közé került: az iskola és az orvos közé.

Arra is van példa, hogy az orvosok egyáltalán nem állítanak ki igazolásokat vagy az iskola nem várja ezt el. Az Eduline cikke szerint például egy budakalászi gyermekorvos tavaly február óta nem állít ki orvosi igazolást, helyette azt kérte a szülőktől, hogy nyomtassák ki, írjanak alá és nyújtsanak be az iskoláknak, óvodáknak egy nyilatkozatot a gyerekük hiányzásáról. Ehhez csatoljanak egy orvosi levelet, amiben ő kifejti, hogy miért nincs szükség az orvosi igazolások kiállítására. Azóta a budakalászi orvosnak nem kell egyáltalán az igazolások adminisztrációjával foglalkoznia, és sokkal több ideje marad a betegellátására. A lap információi szerint az egyik XIV. kerületi gyermekorvosi rendelőben már 2020 óta nem állítanak ki igazolást, de a budakalászihoz hasonló szisztémát vezetett be több II. kerületi rendelő is.

Egy alapítványi iskolában pedig a koronavírus-járvány alatt eltörölték az orvosi igazolásokat, és ezt azóta sem állították vissza, így minden esetben a szülő nyilatkozik a gyereke hiányzásáról. A lapunknak nyilatkozó szülő szerint nem élnek ezzel vissza, és a gyerekorvos is üdvözölte az ötletet.

A tanár tanítson, az orvos gyógyítson

A Telexnek nyilatkozott Gyöngyössy Eszter érdi gyermekorvos, aki január 1-től már csak annak ad ki orvosi igazolást, aki megjelent a rendelésén, és betegség miatt kezelte. Gyöngyössy ezt azzal indokolta, hogy az orvos feladata a gyógyítás, és csak a gyógyító tevékenységet lehet adminisztrálni. A szülő által mondott panaszok fennállását, illetve megszűnését nem tudja ellenőrizni, és ez szerinte nem is az ő feladata.

„A járványügyi készültség tavaly december 18-án megszűnt, és ezért fontos lenne tudatosítani az oktatási intézményeknek, hogy a járványnak vége, egyszerű orrfolyás miatt ne küldjék haza a gyerekeket, és ne biztassák a szülőket arra, hogy láztalan nátha esetén otthon tartsák a gyerekeket.”

Az orvos lapunknak azt írta, hogy ha a szülő a gyermekét otthon tartja, de orvosi vizsgálatot nem tart szükségesnek, a mulasztás igazolását az iskolával kell tisztáznia. Mivel ezekben az esetekben orvosi ellátás nem történt, szerinte orvosi igazolás nem adható. A tanár tanítson, az orvos gyógyítson, a gyerekek orvoshoz küldése ne legyen a fegyelmezés, illetve a tanári hatalomgyakorlás eszköze – írta Gyöngyössy Eszter lapunknak.

Egy neve elhallgatását kérő másik orvos azt mondta: már a 60-as évek óta azt várja el a rendszer, hogy az orvos igazoljon minden betegség miatti hiányzást, ezzel megelőzve a lógásokat. Az orvos szerint a legtöbb esetben pár napos, enyhe betegségekről, szubjektív tünetekről van szó. Ezekben az esetekben a szülő nem feltétlenül igényel orvosi segítséget, hanem saját bevallása szerint is csak az orvosi igazolásra van szüksége. A hatályos jogszabály azt írja elő, hogy a hiányzás időtartamát igazolja az orvos, de a lapunknak nyilatkozó orvos szerint ezt az időtartamot csak és kizárólag a szülő ismerheti.

Szerinte az orvosi igazolások nem teljesítik be azt a célt, amit a legtöbben várnának tőle, azaz hogy a gyerekek ne lógjanak, és beteg gyerekek ne kerüljenek közösségbe.

„Aki indokolatlanul szeretne hiányozni, jól ismeri azokat a panaszokat, amiket az orvosi vizsgálattal nem lehet ellenőrizni (fájt a fejem, reggel hasmenésem volt stb.). A mostani gyakorlattal nagyon jól legalizálják a lógást, és az orvosra hárítják a jogi felelősséget. (...) Az orvosigazolásokkal csak a szociális problémát fedjük el.”

Az orvos lapunknak azt mondta, egyre több helyen megállapodtak az intézményekkel, és már nem használnak orvosi igazolásokat. Ezeknek az iskoláknak a visszajelzései alapján így is működik a rendszer. Az orvosok munkaidejének 40-70 százaléka megy el arra, hogy igazolásokat állítsanak ki. A lapunknak nyilatkozó gyerekorvos szerint ez az utánpótlást is veszélyezteti, sokan éppen az adminisztrációs terhek miatt nem akarnak gyerekorvosok lenni.

Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!