Gyermekkultúra, kulturális mediáció, közösségi kormányzás – összeszedtük az egyetemek idén induló új képzéseit

2023. január 27. – 05:05

Gyermekkultúra, kulturális mediáció, közösségi kormányzás – összeszedtük az egyetemek idén induló új képzéseit
Diplomaosztó a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar nemzetközi tanulmányok és politológia BA szakán – Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Másolás

Vágólapra másolva

Február 15-ig lehet jelentkezni az idei felsőoktatási felvételire. A megszokott szakok mellett 2023 szeptemberében több új képzés is indul az egyetemeken. Összeszedtük, hogy a legnépszerűbb felsőoktatási intézményekben milyen új szakokon tanulhatnak a diákok.

Corvinus

A Budapesti Corvinus Egyetem a honlapján azt írja, hogy több új „nyugat-európai” képzése indul.

 • Filozófia, politika, gazdaság alapképzés: Ez a szak azoknak lehet jó, akik a politika, a gazdaság vagy a tudomány területén szeretnének elhelyezkedni elemzőként, vezetőként, a közéletben megnyilvánuló szakértőként. A szak angol nyelvű.
 • Üzleti adattudomány alapképzés: A Corvinus a honlapján azt írja, ez lesz az első alapképzés Magyarországon, ami az üzleti adatok professzionális elemzését fedi le. Az ide jelentkezők az adatelemzéshez és modellezéshez szükséges módszertani, informatikai és üzleti ismereteket fogják megtanulni. A végzettek valamennyi gazdaságtudományi mesterképzésre jelentkezhetnek erről az alapszakról, vagy adatelemzőként multinacionális cégeknél, de kisebb vállalatoknál is elhelyezkedhetnek.
 • Politikai gazdaságtan mesterképzés: Magyarországon először indul el ez a szak. Előszobája a Filozófia, politika, gazdaság alapképzés, de közgazdaságtudományi és társadalomtudományi alapszakokról is lehet ide jelentkezni. Olyanokat várnak erre a képzésre, akik vezetők szeretnének lenni gazdasági vagy politikai területen. A képzés a hallgatókat a gazdasági és politikai események és jelenségek komplex értelmezésére, elemzések készítésére, valamint társadalmi rendszerek és rezsimek mély összehasonlító elemzésére készíti fel.
 • Diplomácia mesterképzés: Ez a szak azoknak jó, akik a diplomaszerzés után korábbi tanulmányaiknak megfelelő szakdiplomáciai területen helyezkednek majd el. Ez a szak egy év alatt végezhető el. A szak angol nyelvű.
 • Közösségi kormányzás mesterképzés: A diplomát szerzett hallgatók a közcélú projektekben felelős szakmai munkát tudnak majd végezni a közszektor állami és nem állami intézményeiben, nonprofit szervezeteiben, hazai és nemzetközi szervezetekben. Ez a szak egy év alatt végezhető el. A szak angol nyelvű.
 • Marketingstratégia és innováció mesterképzés: A diplomát szerzők a digitalizációt megértve komplex marketingstratégiai döntéseket hoznak és a marketing szempontjait képviselik a különböző üzleti szektorokban, vállalati típusaiban, lokális és nemzetközi piacokon egyaránt. Ez a szak egy év alatt is elvégezhető. A szak angol nyelvű.
 • Haladó ellátásilánc-menedzsment mesterképzés: A szakot végzettek azokat az átfogó ellátási láncokat, logisztikai rendszereket tervezik meg, irányítják és fejlesztik, amelyek átszövik a vállalatokat a szervezeten belül és a vállalatok között is. Ez a szak egy év alatt végezhető el. A szak angol nyelvű.
 • Gazdasági-viselkedéselemzés mesterképzés: Fókuszában a fogyasztói és szervezeti viselkedés és döntések, valamint a társadalmi, gazdasági változások állnak.  A hallgatók a gazdasági, pszichológiai és kutatásmódszertani ismereteik miatt képesek értelmezni és mérésekkel előre jelezni az ember gazdasági és szervezeti viselkedését, gondolkodását és döntéshozatali folyamatait.  A szak angol nyelvű.
 • A Corvinus 4 kétéves mesterképzése idéntől egyéves formában is elvégezhető, ha a jelentkező teljesíti a feltételeket: a marketing, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a közgazdálkodás és közpolitika, valamint az ellátásilánc-menedzsment.

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) többféle mesterképzést hirdetett meg, a legtöbbet levelező tagozaton.

 • Egészségügyi mesterképzés levelező tagozaton,
 • Tanári (könyvtárostanár 4 félév) mesterképzés levelező tagozaton,
 • Tanári (természettudomány-környezettan szakos tanár 4 félév) mesterképzés levelező tagozaton,
 • Táplálkozástudományi mesterképzés levelező tagozaton,
 • Geoinformatika mesterképzés nappali és levelező tagozaton.

Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetemen új szak nem indul, viszont az egyetem Közgazdaságtudományi Karán a marketing, a pénzügy, valamint a vezetés és szervezés szakot is el lehet végezni majd egy év alatt.

Erre a jogszabályok lehetőséget adnak: a diploma kiadásának a feltétele ugyanis nem bizonyos tantárgyak elvégzése, hanem különböző kompetenciák megszerzése. Ez utóbbi terepe pedig nemcsak az egyetem lehet, hanem a munkahely, a vállalati tanfolyam, egy rövidebb-hosszabb kurzus is, írja az Eduline.

Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetemen több új képzés indul 2023 szeptemberében:

 • Informatikatanár osztatlan képzés,
 • Ipari beruházási szakember, ipari beruházási szakmérnök képzés,
 • Geoturisztikai szakember szakirányú továbbképzés.

Debreceni Egyetem

 • Kortárs könnyűzenei képzés: A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán szeptemberben indul ez a hatféléves szak, itt összesen nyolc szakirány közül választhatnak a felvételizők: könnyűzenei gitár, basszusgitár, billentyűs hangszerek, ütőhangszerek, ének, szaxofon, trombita és harsona . Az egyetem lapunknak azt írta: a világon csak nagyon kevés helyen van ilyen képzés, Európában is elsők között indul el a Debreceni Egyetemen.
 • Precíziós mezőgazdasági mérnöki alapképzés: Az idei általános felvételi eljárásban a mezőgazdasági szakemberképzést segíti ez a szak. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar szakján olyan szakembereket képeznek szeptembertől, akik ismerik és alkalmazni tudják a mai modern mezőgazdaság legkorszerűbb technológiai eljárásait és módszereit. A képzés hétféléves.
 • Anyagmérnöki alapszak: A Természettudományi és Technológiai Karon indul el ez a szak.
 • Villamosmérnök mesterképzés: 2023-tól villamosmérnöki mesterképzést is lehet majd tanulni közösen a Műszaki Kar, a Természettudományi és Technológiai Karon, valamint az Informatikai Karon.
 • Adattudomány mesterképzés: Az Informatikai Kar is bővíti képzési portfólióját, ehhez a mesterképzéshez szorosan kapcsolódik más szakirányú továbbképzési szak is, ezek februárban lesznek elérhetők. Ezek a képzések leginkább az adatmérnökök, adatelemzők és a mesterséges intelligencia területével foglalkozó szakemberek oktatására koncentrálnak majd.
 • Szociális munka alapképzés és szakvédőnő mesterképzés: Ezek a szakok a DE Szolnok Campuson fognak indulni. Utóbbi szakot elvégző hallgatók oktató védőnő végzettséget is kapnak, erre a képzésre elsősorban a továbbtanulni akaró, főiskolai szintű oklevéllel rendelkező védőnők jelentkezését várják.

Károli Gáspár Református Egyetem

A Károli Gáspár Református Egyetem 2023. szeptembertől két új képzést indít:

 • Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak,
 • Dráma- és színházismeret-tanár szak.

BME

 • Fizikus-mérnök alapképzési szak: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem új szakjára a hazai és nemzetközi technológiaintenzív K+F cégek várnak természettudományos és mérnöki ismeretekkel rendelkező, kreatív kutatásfejlesztési feladatokba bekapcsolódó szakembereket. Ezért indítja el az egyetem ezt a szakot.

Új szakirányú továbbképzési szakok a BME-n 2023 szeptemberétől:

 • Szervezeti és üzleti coach: A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés végére a személyiségfejlesztés, alapvető pszichológiai ismeretek, tanulási folyamatok menedzselése és vállalkozói kompetenciák fejlesztése területén szakemberekké váljanak.
 • Szervezeti és üzleti coaching szakpszichológus: A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés végére a szakpszichológus hivatás személyiségfejlesztés, coaching, specifikus pszichológiai ismeretek, tanulási, kommunikációs és munkakapcsolati folyamatok menedzselése, egyéni és csoportos coaching eszköztár fejlesztése és vállalkozói kompetenciák fejlesztése területén szakemberekké váljanak.

ELTE

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a 2023. évi általános felvételi eljárásban három új mesterképzést hirdet meg.

 • Kulturális mediáció mesterképzés: Ez a szak professzionális kultúraközvetítést jelent. Bővebben intézményi és egyéni kapcsolatok építésének támogatását, kapcsolatépítést különféle kultúrájú, értékekkel rendelkező, kulturális közegben élő, dolgozó emberek és gyermekek között. A végzettek az eredeti szakmájukban speciális tevékenységek végezhetnek, de találhatnak új utakat a közszférában, vagy alapítványi, illetve önálló vállalkozói formában is.
 • Művészeti instruktor mesterképzés: A Bölcsészettudományi Kar új képzése azoknak szól, akik kreatív, menedzseri adottságaikat a művészetközvetítés bármely színterén szeretnék érvényesíteni. A szak létrejöttében több bölcsészkari intézet működött közre, az oktatott tárgyak között olyanok szerepelnek, mint például a zeneirendezvény-szervezés gyakorlata, a kulturális örökség, a színjátéktípusok, a kreatív zene vagy az integrált művészeti projekt gyakorlat.
 • Vállalkozásfejlesztés mesterszak: A Társadalomtudományi Kar Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központban indítja el ezt a szakot. A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű, magas színvonalú elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására.

Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem több új szakot is indít ebben az évben:

 • Szakoktató alapképzés,
 • Gyermekkultúra mesterképzés,
 • Angol nyelvű mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki alapképzés,
 • Egészségügyi szervező alapképzés,
 • Szülészeti-nőgyógyászati szonográfia mesterképzés,
 • Programtervező informatikus alapképzés.

Óbudai Egyetem

Az Óbudai Egyetem három új mesterképzést indít 2023 szeptemberében.

 • Kiberbiztonsági mérnöki mesterképzés,
 • Kórház- és orvostechnikai mérnöki mesterképzés,
 • Geoinformatika mesterképzés.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen három teljesen új képzés indul 2023 szeptemberében.

 • Master of Business Administration (MBA) mesterképzés,
 • Neveléstudomány mesterképzés,
 • Mediátor-alternatív vitarendezés szakirányú továbbképzés.
Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!