Itt vannak a családosokat érintő adóvisszatérítés részletei

2021. október 1. – 09:39

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

Kijöttek a jövő évi szja-visszatérítés részletei a Magyar Közlönyben. Kivételesen nem törvényként, hanem rendeletként kaptunk egy ilyen fontos szabályt, a kormány a még mindig tartó veszélyhelyzet okán ebben a formában adta ki a mintegy 1,9 millió embert érintő intézkedés részleteit. A rendelkezés október 1-jén lép hatályba.

A kedvezmény összege legfeljebb a KSH által a teljes munkaidőben dolgozókra számított 2020. év decemberi bruttó átlagbér tizenkétszeresének szja-tartalma ezer forintra kerekítve. A kedvezményt az állami adó- és vámhatóság az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetben érvényesíti, ha a rendelkezésére álló adatokból a magánszemély jogosultsága megállapítható.

Nyilatkozat év végéig

Ami a jogosultságot illeti: a rendelet szerint mindenki megkaphatja, aki a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe. (A korábbi, szóbeli tájékoztatásban még a családi pótlékhoz kötötték a jogosultságot, a rendelettel tisztázódott, hogy nem ez a helyzet.)

A jogosult 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papíralapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak, amelyben egyrészt feltünteti az utaláshoz szükséges adatokat (belföldi fizetési számlaszám, postai utalási cím), emellett leírja:

 • nevét, adóazonosító számát,
 • valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
 • ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét és
 • annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

Mi alapján számolják?

Alapesetben ugyan a NAV az általa létrehozott bevallási tervezet alapján számolja a kedvezményt, de nem kell aggódni, akkor sem marad ki senki a dologból, ha maga készíti a bevallását, vagy az automatikusan kapott tervezetből véletlenül kimarad a kedvezmény. Ilyen esetben a tervezet kiegészítésében feltünteti néhány pluszadatot:

 • valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottnak minősülő – eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
 • ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét,
 • a kedvezmény összegét és az annak kiutalásához szükséges adatokat (belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét) és
 • annak a magánszemélynek a nevét és adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

Előlegként érkezik

A rendelet alapján a kedvezményre jogosultaknak 2022. február 15-ig előleget utal ki a NAV, amennyiben

 • a magánszemély kedvezményre való jogosultsága az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható,
 • a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám vagy postai utalási cím) a magánszemély 1. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata vagy a kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás alapján rendelkezésre állnak, és
 • a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan bevallást.

Az előleg a 2021-es szja-előleg a fentebb jelzett, átlagbéres értékhatárig. Ezt összeget a NAV a bevallási tervezetben, a magánszemély a bevallásában a kifizetők által levont adóévi adóelőleget csökkentő tételként veszi figyelembe.

Ha jogosultak lennénk a kedvezményre, de nem kapjuk meg az előleget a bevallás benyújtását, kijavítását vagy a bevallási tervezet javítását, kiegészítését követően a visszatérítendő adóra vonatkozó szabályok szerint teljesíti a NAV, ha a magánszemély ezt bevallásában, bevallási tervezetében kéri.

Ekhósok, katások

Az már múlt héten kiderült, hogy a kedvezmény vonatkozik az ekhós és katás adózókra is. Az összeggel kapcsolatban nincs meglepetés, a kata esetében a Varga Mihály által elmondottaknak megfelelően a Katv. 8. §-a szerinti összegben terhelő tételes adó 25 százalékát kapja vissza az, aki egyébként jogosult lenne családi adókedvezményre. Azok az ágazatok, amelyeket érintett a koronavírus miatti katakedvezmény (tehát egy bizonyos időszakban elengedték a katadíjukat), az elengedett adó után természetesen nem kapják vissza a kedvezményt.

Ha a kisadózó a 2021. évre ekhósan adózott, akkor olyan összegben jogosult a kedvezményre, hogy a két kedvezmény (az ekho-, illetve az szja-visszatérítés) az átlagbéres értékhatárt ne haladja meg.

A kisadózó (ugyanúgy mint mindenki más) az őt megillető adó-visszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papíralapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak, ennek ugyanazokat a tételeket kell tartalmaznia, mint a munkabéresek nyilatkozatának.

Idén elhunyt szülő

A 2021 folyamán elhunyt emberek után is érvényesíthető a kedvezmény házastársak vagy örökösök számára, amennyiben az elhunyt megfelelt a feltételeknek, vagyis családi kedvezményre volt jogosult.

Ebben az esetben külön kérvényezni kell az összeget. A kérelemben foglaltakról az állami adó- és vámhatóság az Art. szerinti soron kívüli adómegállapítási eljárásban dönt, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezmény, visszatérítés iránti kérelem benyújtására a soron kívüli adómegállapítási eljárás lezárását követően kerül sor. Ezt a 2021. január 1-jén vagy ezt követően elhunyt magánszemélyt érintően indult soron kívüli adómegállapítási eljárásban kell alkalmazni a rendelet szerint.

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!