Saría

RSS

Legfőbb tálib vezető: Azokat a jogi normákat fogjuk betartani, amelyek nincsenek ellentmondásban a saríával

„Az élet minden kérdését Afganisztánban a szent saría törvényeivel összhangban fogják szabályozni” – írta Ahundzada.