A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség kiáll Donáth László mellett

2020. december 18. – 16:43

Másolás

Vágólapra másolva

Arról kedden számoltunk be, hogy állásfoglalást adott ki a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének vezetése Donáth László ügyében, amelyben az ügyészség aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés és emberi méltóságot sértő szeméremsértés gyanújával nyomoz. Ebben azt írták, saját vizsgálattal próbálták feltárni a lelkésszel szemben megfogalmazott vádakat, ügyeket. Az érintettek beszámolóit életszerűnek tartották, Donáthból hiányzott a szembenézés, és végül azt a döntést hozták, hogy az időközben nyugdíjazott Donáth és gyülekezete hiába kérték, hogy még két évig lelkészként szolgálhasson, ahhoz nem járulnak hozzá.

Pénteken közleményt jelentetett meg Donáth gyülekezete, a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség, amiben a fenti döntésre reagáltak. Ebben többek között azt írják, szerintük a lelkész megválasztása és szolgálati viszonyának megszüntetése is csak konszenzuson, a püspök és a gyülekezet közös elhatározásán alapulhat,

ezért a kerületi vezetés döntését nem fogadják el, és Donáth Lászlót az elkövetkező két esztendőben továbbra is a gyülekezet parókus lelkészének tekintik.

Donáthot a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház egy takarítónője jelentette fel 2019-ben, mert állítása szerint Donáth bántalmazta, két kézzel fojtogatta őt. Ugyanabban az évben a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének elnöksége közleményben jelezte, hogy hozzájuk olyan személyes megkeresések érkeztek Donáth László lelkész magatartásával kapcsolatban, amelyek egyházkormányzati intézkedéseket tesznek szükségessé, ezért vizsgálatot indítottak.

A most kedden megjelent, Dr. Fabiny Tamás püspök és Dr. Fábri György felügyelő által jegyzett közleményben arról írtak, milyen eredményre jutottak a saját belső vizsgálatukban. Közleményük szerint szakembereket is bevonó beszélgetésekkel tárták fel a bejelentések tartalmát, és ezek alapján számukra „az elbeszélések életszerűnek és hitelesnek bizonyultak”.

Azt írták: „ezt követően az elnökség (természetesen megtartva a bejelentők anonimitását) testvéri beszélgetések és a tények bemutatása mellett megkérdezte Donáth Lászlót a bejelentések valóságtartalmáról, azonban kitérő, hárító válaszokat kaptunk. Számunkra mindez csalódást okozott: lelkész testvérünk több évtizedes gyülekezetépítő és diakóniai szolgálata, teológiai felkészültsége, társadalmi ügyekben tanúsított kiállása elegendő morális hátteret adhatna a bűnbánatra. Szembenézésre olyan tettekkel, amelyek az elszenvedők számára mást jelentettek, mint amit korábban ő maga gondolt”.

Hozzátették, hogy bár az évtizedekkel ezelőtti eseményeket nincs módjuk fegyelmi eljárásban tisztázni, azt kötelességüknek érzik, hogy kijelentsék, elítélik és elfogadhatatlannak tartják, ha egy lelkész vagy bármilyen egyházi szolgálattevő visszaél a hivatásából és pozíciójából adódó bizalommal, és a rábízott hívek körében az érintettek számára zaklatóan, bántóan cselekszik. Illetve a fent már említett döntésről is írnak: az azóta nyugdíjazott Donáth kérése ellenére nem maradhat további két évig lelkész.

A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség mai közleményében hosszan reagálnak a fenti közleményre és döntésre. Szerintük

az eltelt tizenöt hónapban nem került sor sem „testvéri beszélgetésekre”, sem „hárító válaszokra”. Teljes körű tényfeltárás sem történt, amelynek alapján a panaszok hitelességét meg lehetne állapítani. A közlemény tehát inszinuáció, amelyet a gyülekezet elutasít.

Közleményük elején összefoglalják, hogy szerintük hogyan is zajlott a vizsgálat, és hogyan is vonták be abba Donáthot, valamit hogyan döntöttek róla. Azt írják, amikor 2019 szeptemberében először hívta személyes találkozóra Donáthot Fábri György egyházkerületi felügyelő a bejelentések miatt, akkor Donáth kérte, szervezzenek a panaszosokkal személyes találkozót neki. A közlemény szerint ezután 15 hónapig semmilyen releváns információt nem kaptak, csak annyit, hogy régi ügyekről van szó. Majd 2020. november 25-én levelet kapott Donáth, hogy 30-án jelenjen meg a püspöki hivatalban, ahol tájékoztatják a panaszokról.

A november 30-i, püspöki hivatalban megtartott találkozóról azt írják, azon három esetet mondtak el Donáthnak, ami a „bejelentések szerint ”bántó, zaklató„ közeledést jelentettek a panaszosok számára”, az ügyek több mint harminc évvel korábbiak, és a közlemény szerint Donáth ezekre részletesen reagált, visszautasítva, hogy bántó, zaklató közeledésről lett volna szó. Végül december 3-án levélben jelezte az egyházkerület elnöksége, hogy a püspük nem látja indokoltnak azt a kérésüket: Donáth László lelkészi szolgálatának meghosszabbítását.

A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség friss közleményében azt írja, online presbiteri ülésükön a következő döntéseket hozták: kérik az egyházkerületi püspököt álláspontjának felülvizsgálatára Donáth lelkészi jogviszonyának meghosszabbításával kapcsolatban, illetve törvényességi felügyeleti eljárás keretében kérik az illetékes egyházi ügyésztől az Északi Egyházkerület Elnöksége által Donáth László parókus lelkész egyházi nyugdíjazása tárgyában hozott döntés felülvizsgálatát.