Érvénytelen banki szerződési feltételeket állapított meg a bíróság az Oberbanknál

2022. január 18. – 14:22

Másolás

Vágólapra másolva

A Pest Megyei Főügyészség vizsgálta az általános szerződési feltételeket a Magyarországon is működő Oberbank esetében a fogyasztók jogainak védelme miatt, és többszörösen talált tisztességtelen szerződési feltételeket, ami miatt az ügyészség pert indított, jelent meg az ugyeszseg.hu oldalán.

Jogerős ítéletben állapította meg a bíróság, hogy

tisztességtelen az olyan kikötés, amely alapján a bank olyan kötelezettség elmulasztása esetén, amelynek nincsenek komoly következményei, drasztikus és szükségtelen jogkövetkezményekkel élhet, így felmondhatja azonnali hatállyal a szerződést.

Ez például az olyan esetekre vonatkozik, amikor a munkabért nem utalják át az ügyfél folyószámlájára.

A kereset szerint több kikötés is szerepelt a szerződési feltételekben, amelyek feljogosították a bankot a szerződés egyoldalú módosítására úgy, hogy az ügyfélnek a szerződés megkötésekor nem volt rálátása, hogy milyen feltételek esetén és milyen mértékben róhat rá terheket a bank. Ez a bíróság szerint megbontotta a bank és a fogyasztók közti jogok és kötelezettségek egyensúlyát, így érvénytelenítette az ilyen feltételeket.

Tisztességtelennek ítélete meg, majd érvénytelenítette azt a feltételt is, amely alapján a bank által postai úton megküldött iratokat a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kellett tekinteni olyan esetekben is, ha a fogyasztón kívül álló okból nem kerülhettek kézbesítésre.

A banki általános szerződési feltételekben ki volt kötve, hogy az ügyfél és a bank közötti vitás kérdések eldöntésére indult peres eljárás lefolytatására a Budapesti XVIII., XIX. Kerületi Bíróság és a Kecskeméti Törvényszék illetékes. A bírósági ítélet szerint ezek a kikötések jogszabályba ütköznek, és tisztességtelenek is, mert a fogyasztó nem érvényesítheti az igényeit, hiszen egy kizárólagosan illetékes bíróság előtti megjelenés időben és költségben is jelentős és aránytalan teherrel járhat számára. Emiatt a fogyasztó gyakran teljesen eláll a bírósági jogvédelemtől, amit igénybe vehetne.

Másodfokon indult eljárás, amiben a Fővárosi Ítélőtábla jár el, és jogerős döntésével az említett szerződési feltételek érvénytelenségét minden fogyasztó által kötött szerződésre kiterjedő hatállyal megállapította.

A bíróság kötelezte a bankot, hogy az ítéletről közleményt tegyen közzé a saját honlapján három hónapra.

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!