Zavarta a jegyzőt az őt kompromittáló plakát, leszedette, a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény

2021. augusztus 7. – 08:36

Zavarta a jegyzőt az őt kompromittáló plakát, leszedette, a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény
A plakát még a rongálás előtt – Fotó: Olvasónk / Telex

Másolás

Vágólapra másolva

Ujjlenyomatot vett és ismeretlen tettes ellen rongálás gyanújával nyomoz a rendőrség a konzultációs plakát átragasztása ügyében Pécsen. Úgy tűnik, aki megpiszkálja az emojis kormányzati plakátokat – amelyeken a kormány Soros-veszélyre a szexuális orientáció befolyásolásának rémére hívja fel a figyelmet – jóval nagyobb kockázatot vállal, mint aki más plakátokat jogellenesen eltávolít.

Legalábbis erre utal egy Óbudán kitett, de a budakalászi jegyzőt, Deák Ferencet érintő plakát ügye. A Kalászi Napló blog üzemeltetője által megrendelt plakáton a budakalászi jegyző peren kívüli megegyezéssel zárult homofób ügyéről szóló Telex-cikk volt látható, amíg a jegyző nem utasította a budakalászi ügyeletes rendészt, hogy távolítsák el az egyébként óbudai területen lévő plakátot.

A Kalászi Napló üzemeltetője feljelentést tett. Fél év után a III. Kerületi Rendőrkapitányság arra jutott, hogy nem történt rongálás, mert a plakát értékét a kirendelt szakértő 50 ezer forint alatt állapította meg – annak ellenére, hogy a benyújtott számla szerint 55 ezer forintba került.

A bűncselekmény helyett így csak szabálysértésről van szó, ám mivel a történtektől fél év eltelt, az ügy elévült. Az elmúlt fél évben vizsgálódó rendőrségnek így már nincsen tennivalója az üggyel, a nyomozást lezárták.

Több megkérdezett ügyvéd is azt mondta a Telexnek, hogy merőben szokatlan egy számla ellenében szakértőt felkérni, aki a rajta lévő összeget felülbírálja – úgy, hogy az épp a további lépéseket megkövetelő értékhatár alá menjen. Szakértő bevonása szerintük ilyen esetben akkor indokolt, ha nincs számla vagy kétség merül fel vele szemben, ám a rendőrség ilyen aggályt nem jelzett a feljelentőnek.

Nem hivatali visszaélés, ha a kellemetlen plakátot az érintett felettes saját önkormányzata alkalmazottaival szedeti le

Volt azonban az ügynek egy hivatali visszaélést vizsgáló vonala is, hiszen Deák a szolgálati telefonon az ügyeletes rendésznek jelezte, hogy az őt ábrázoló plakátot le kellene venni. A rendésztől végül egy felettesen keresztül a zöldkarbantartóhoz jutott a felszólítás, így ő volt, aki a plakátot levetette.

A rendőrség arra jutott, hogy hivatali visszaélés nem történt.

Az indoklás szerint: „a hivatali személy hivatali tevékenysége közhatalmi jogosítványok gyakorlását jelenti, amely a a hivatalos személy és az ügyfél közigazgatási, hatósági és egyéb eljárási kapcsolatban ölt testet.

A már megrongált plakát – Fotó: Olvasónk / Telex
A már megrongált plakát – Fotó: Olvasónk / Telex

Amennyiben a hivatalos személy nem hivatalos eljárása során és nem hivatali helyzetével összefüggésben követ el valamilyen bűncselekményt, az nem minősülhet a Btk. 305. § vagy más hivatali bűncselekményként (BH 1988.336.). Ennek alapján a megállapított történeti tényállás szerinti

azon magatartás, miszerint a budakalászi jegyző egy plakát eltávolítására utasította a városrendészet alkalmazottját, nem tényállásszerű, vagyis nem meríti ki a hivatali visszaélés törvényi tényállását, mivel ezen cselekményét nem hivatalos eljárása során követte el.

A jegyző és más részes személyek inkriminált cselekményének elbírálása az emiatt kezdeményeztt szabálysértési eljárás keretei közé tartozik. Fentiekre tekintettel...a nyomozás megszüntetéséről határoztam” – írta indoklásában a döntést meghozó rendőrtiszt.

Fontos tehát megjegyezni, hogy a rendelkezésére álló egyértelmű bizonyítékok ismeretében

a rendőrség nem vitatta: a jegyző valóban utasította a városrendészet alkalmazottját arra, hogy egy másik településen lévő, de őt kellemetlenül érintő plakátot egyszerűen távolítson el.

Csupán úgy értékelte – miután egy szakértő a számlában megjelölt összeg ellenére bűncselekmény helyett szabálysértési értékre szállította le a plakát értékét, ezzel az ügy elévülését is biztosítva –, hogy a rendőrség által is legalább szabálysértésnek minősített cselekedetre adott utasítás nem tekinthető hivatali visszaélésnek.

Nem visszaélés tehát az, hogy a jegyző szolgálati telefonon utasítást ad az ügyeletes rendésznek, aki ezt továbbítja, majd egy másik felettes utasítást ad a plakátot végül leszedő alkalmazottnak.

A jegyző szerint zsarolás történt

A történetben még egy csavar van: a Kalászi Napló a feljelentés hivatalos megtétele előtt egy posztban azzal fordult a polgármesterhez, hogy ha megtéríti a kárt és vállalja tettének morális következményeit, eltekint a feljelentéstől.

Deák szerint ez zsarolás, erre hivatkozva feljelentést tett a rendőrségen. A Dunakeszi Rendőrkapitányság ezt első körben ugyan elutasította, ám Deák panaszt tett a határozat ellen. A rendőrség későbbre ígért választ a Telexnek azzal kapcsolatban, hogy a panasz alapján folytatják-e a nyomozást vagy a panaszt is elutasítva lezárták.

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!