Kiegészítés az Általános szerződési feltételekhez

Kiegészítés a Van Másik Kft., mint kedvezményezettel az Általános szerződési feltételek hatálya alatt létrejövő támogatási szerződésekhez

A 2022. szeptember 17. és 2022. december 31. napja között létrejövő és teljesített, olyan Támogatási szerződések keretében teljesített Támogatásokból, melyek megkötésére a https://telex.hu/melleklet/szepkilatas URL, vagy annak aloldaliról indított támogatási folyamat eredményeként kerül sor, a Kedvezményezett a Támogatás nettó értékének 10 (tíz) százalékát a 10 millió Fa Alapítvány (székhely: 1072 Budapest, Klauzál tér 14. 3/19.; nyt.szám: 01-01-0012870; adószám: 19225294-1-42; közhasznúsági státusz: közhasznú) részére utalja át adomány jogcímén.

Adományozó a Támogatási szerződés megkötésével a fentiek szerinti tovább-adományozáshoz kifejezetten hozzájárul.

Kedvezményezett a tovább-adományozás során személyes adatot nem továbbít a 10 millió Fa Alapítvány részére.

Budapest, 2022. szeptember 15.

Módosítva: Budapest, 2022. november 3.

Van Másik Zrt.
Kedvezményezett