Általános szerződési feltételek

Fogalmak.

Adatkezelési tájékoztató: a Van Másik Zrt. által a Honlappal összefüggésben megvalósított adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztató, mely a https://telex.hu/dokumentum/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érhető el.

Alkalmi támogatás: a Támogatás azon típusa, mely esetben a Támogató a Támogatást egy-, vagy több alkalommal teljesíti havi ismétlődés beállítása nélkül.

A banki átutalással teljesített Támogatás minden esetben Alkalmi támogatásnak minősül, akkor is, ha a Támogató azt minden hónapban azonos időpontban és azonos összegben teljesíti a Van Másik Zrt. részére.

ÁSZF: a jelen dokumentum, melyet a Van Másik Zrt. Támogatási szerződések megkötésének céljából és azokat szabályozandóan alkalmaz.

Barion: Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; Cg. 01-10-048).

Felek: a Támogató és a Van Másik Zrt. együttesen.

Felhasználói fiók: a Honlapon a Van Másik Zrt. által a Támogató részére létrehozott privát felhasználói felület, melyen a Támogatási szerződés egyedi adattartalma nyomon követhető és előhívható, továbbá a mindenkori ÁSZF keretei között módosítható, vagy azonnali hatállyal megszüntethető és amely felületen a Honlap látogatásával kapcsolatos, a Támogatási szerződéstől független felhasználói beállítások (például hírlevélfeliratkozás) kezelhetőek és áttekinthetőek.

A Felhasználói fiók az OTP Simplepay, a Barion és a PayPal rendszerének használatával teljesített Támogatás esetén a Támogatási szerződés létrejöttével egyidejűleg jön létre.

Egyedi banki átutalással létrejövő Támogatási szerződések esetén a Felhasználói fiók abban az esetben jön létre, ha a Támogató elektronikus levélcíme az átutalási közleményben szerepel, vagy ha a Támogató a Felhasználói fiók létrehozását esetileg kéri a Van Másik Zrt.-től. Ilyen esetben a Van Másik Zrt. az elektronikus levélcím rendelkezésre állásától számított egy naptári hónapon belül hozza létre a Felhasználói fiókot, mely esemény megtörténtéről a Támogató részére elektronikus levélben küld értesítést.

Amennyiben egy személy Támogatási szerződés létrehozása nélkül iratkozik fel Hírlevél-küldésre, úgy a Felhasználói fiók a Hírlevélküldésre való feliratkozáskor jön létre, ilyen esetben a Felhasználói fiók létrehozásához a hírlevél-feliratkozó a vonatkozó ún. checkbox bejelölésével járul hozzá.

A Felhasználói fiókba a Támogató, vagy a Hírlevél-feliratkozó személy vagy a Honlapon, vagy a Telexen szereplő „Fiókom” ikonra kattintva akképp tud bejelentkezni, hogy a felugró ablakban megadja a Van Másik Zrt. számára korábban Támogatási szerződés, vagy Hírlevél-feliratkozás alkalmával megadott elektronikus levélcímét, melyre a Van Másik Zrt. a bejelentkezéshez szükséges linket egyidejűleg megküldi; az elektronikus levélben küldött linkre kattintva a Támogató vagy a Hírlevél-feliratkozó személy jelszó használata és megadása nélkül lép be a Felhasználói fiókba.

Az előző bekezdés szerint megküldött belépési link a kézbesítéstől számított kettő órán át érvényes, a Támogató, vagy a Hírlevél-feliratkozó személy azzal kettő órán át tud belépni a Felhasználói fiókba.

A Támogató, vagy a Hírlevél-feliratkozó személy a jelen bejelentkezési rend szerint a Felhasználói fiókhoz folyamatosan hozzáfér, bármikor új belépési linket igényelhet a fentiek szerint.

A Felhasználói fiókot a Támogató, vagy a Hírlevél-feliratkozó személy bármikor törölheti is a Felhasználói fiókban elhelyezett „Beállítások” menüponton belül a „Fiók törlése” ikonra kattintva, ekkor a fiók teljes adattartalma törlődik, mely körülmény azonnali hatállyal megszünteti a Felek minden hatályos Támogatási szerződését és a Támogató, vagy a Hírlevél-feliratkozó személy minden a Felhasználói fiókban tett beállítását (például hírlevélfeliratkozásait).

A Felhasználói fiók a Támogató vagy a Hírlevél-feliratkozó személy általi törlés esetét, vagy a jelen ÁSZF 3.8. alpontja szerinti megszűnést kivéve azon a napon szűnik mely, mely napon a Támogató utolsó teljesített támogatása óta 1 (egy) naptári év eltelt. Amennyiben a Felhasználási fiókhoz Támogatási szerződés nem kapcsolódott és nem is kapcsolódik, úgy a Felhasználói fiók legkésőbb annak tulajdonosa általi törléséig marad fenn, de 1 (egy) naptári évnyi inaktivitás esetén a Van Másik Zrt. is jogosult a Felhasználói fiók törlésére.

A Van Másik Zrt. a Felhasználói fiók törlését megelőzően küldött levélben tájékoztatja a Felhasználói fiók tulajdonosát arról, hogy a Felhasználói fiók mely időpontban kerül törlésre.

Felhasználói fiók regisztráció útján nem hozható létre, az csak és kizárólag Támogatási szerződéssel, vagy Hírlevél-feliratkozással útján jöhet létre.

Hírlevél: a Támogatási szerződéstől független, a Van Másik Zrt., vagy cégcsoportjának tagja által küldött elektronikus levél, mely Telex-tartalmak és a Van Másik Zrt. és cégcsoportja tagjainak, termékei, szolgáltatásai és az általuk szervezett egyes rendezvények tekintetében tartalmaz tájékoztatást, meghívást, és egyéb módon kísérel meg közvetlen üzletszerzést, támogatói és vásárlói toborzást.

Honlap: https://tamogatas.telex.hu és https://www.telex.hu/

OTP SimplePay: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466).

PayPal: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., (Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg).

Rendszeres támogatás: a Támogatás azon típusa, mely esetben a Támogató arra vállal kötelezettséget, hogy támogatását havonta azonos összegben megismétli, az OTP SimplePay rendszerében való teljesítés esetén a Támogatási szerződés létrejöttétől számított huszonnégy hónapon keresztül, a Barion rendszerében teljesített Támogatási szerződés esetén pedig a Támogatási szerződés létrejöttétől számítva, egészen az első támogatás teljesítéséhez használt bankkártya lejáratának napjáig, PayPal rendszerben történt fizetés esetén pedig a PayPal rendszerében a Támogató által önkéntesen meghatározott szerinti időtartamban. 

A Rendszeres támogatás teljesítése a fenti bekezdés szerinti határidő előtt megszűnik a fizetéshez használt bankkártya működőképessége (például letiltás, vagy az alapul fekvő számlaszerződés megszűnésekor) esetén.

A Rendszeres támogatás a Támogató által bármikor egyoldalúan és indokolás nélkül módosítható a jelen ÁSZF 3.2. alpontja szerint és bármikor egyoldalúan és indokolás nélkül megszüntethető a Támogató felmondásával a jelen ÁSZF 3.7. alpontja szerint.

Támogatás: a Támogató által, a Van Másik Zrt. részére a Támogatási szerződés keretei között, a Támogató saját vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen teljesített vissza nem követelhető pénzszolgáltatás, mely a jelen ÁSZF hatálya alatt típusát tekintve lehet Alkalmi támogatás-, vagy Rendszeres támogatás.

Támogatási szerződés: A Támogató és a Van Másik Zrt. jogviszonya a jelen ÁSZF 1.1. alpontja szerinti egyedi adatartalommal és a jelen ÁSZF szerinti mögöttes szabályokkal.

Támogató: az a teljes mértékben cselekvőképes, természetes személy, vagy jogi személy, aki, vagy amely saját vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen, vissza nem követelhető pénzszolgáltatást teljesítését vállalja a Van Másik Zrt. részére a Támogatási szerződés keretei között.

Telex: a Van Másik Zrt. által kiadott https://telex.hu/ oldalon elérhető on-line sajtótermék.

Van Másik Zrt.: a Támogatási szerződés kedvezményezettje az alábbi cégadatok szerint:

CégnévVan Másik Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely:1022 Budapest, Bég utca 1. 2/7.
szerkesztőség címe:1053 Budapest, Múzeum körút 13. 3. em. 1.
cégjegyzékszám:01-10-142023 (Fővárosi Törvényszék)
adószám:32073380-2-41
stat.számjel:32073380-6312-114-01
európai egyedi azonosító:HUOCCSZ.01-10-142023
képviseli:Kárpáti Márton, Kárpáti András, és Pusztay András János az igazgatóság tagjai önállóan
elektronikus levélcím:tamogatas@telex.hu
telefonszám:+36/70-640-00-03

A Van Másik Zrt. 2022. szeptember 30. napjai átalakulási időponttal a Van Másik Kft. általános jogutódjának minősül.

Preambulum.

A Van Másik Zrt. célja a Telex hírportál működtetése, fejlesztése és népszerűsítése, továbbá a Van Másik Zrt. és cégcsoportjának tagjai által kiadott más sajtótermékek és kapcsolódó szolgáltatások elindítása, működtetése és népszerűsítése.

A Van Másik Zrt. célkitűzése, hogy hírportáljai olyan multimédiás on-line tartalomszolgáltatásként működjenek,

 • amelyekből a nap bármelyik pontján friss, gyors, pontos és pártatlan híreken keresztül meg lehet tudni, mi történik a világban;
 • amelyek széles spektrumon kínálnak híreket: szó van bennük közéletről, gazdaságról, kultúráról, sportról, a legújabb technológiákról, tudományról is, és amelyekben szórakoztató, izgalmas, nagy hatású sztorikat is olvashat a közönség;
 • amelyekből a különféle hatalmasságokat folytonosan ellenőrizve, kérdezve tájékoztatja a magyar társadalmat a mindannyiunk életére hatással lévő közérdekű történésekről, és amelyek szórakoztatnak is, és soha nem veszik magukat a kelleténél jobban komolyan;
 • amelyek nem ellenzékiek, nem kormánypártiak, simán csak korrekt, kritikus és kíváncsi újságírói értékeket képviselnek;
 • amelyeket nem lehet kívülről befolyásolni, amelyekbe nem lehet kívülről beleszólni, mert az újság tulajdonosi szerkezetében meghatározóak maguk a pártatlan újságírók, szerkesztők, akik garantálják a függetlenséget;
 • ahol abba sem avatkozik bele kívülről senki, hogy a szerkesztőség kivel dolgozik;
 • ahol kizárólag az újság szerkesztősége határozza meg a szakmai standardokat és a témaválasztást;
 • ahol annyi újságíró dolgozik, hogy nem kell válogatni, melyik fontos történésről számoljunk be, mert minden jelentős esemény, hír ismertetésére van elegendő ember;
 • ahol átlátható a működés, folyamatos a fejlesztés és a kommunikáció az olvasókkal.

A Van Másik Zrt. a Támogatásokat az alábbi felületeken tudja fogadni a jelen ÁSZF hatálya alatt.

 • A Honlapon igénybevételével a Barion rendszerén keresztül teljesített on-line bankkártyás fizetéssel, vagy 
 • A Honlapról indított a PayPal rendszerén keresztül teljesített on-line fizetéssel, vagy
 • A Honlapon megjelenített, alábbi bankszámlaszámra való egyedi banki átutalással.

Az on-line bankkártyás Támogatások teljesítésében a Van Másik Zrt. jelenleg a Barionnal működik együtt, illetve a PayPal rendszerén keresztül támogatható.

Az on-line bankkártyás Támogatások teljesítésében a Van Másik Zrt. az OTP Simplepay-jel is együttműködik a 2021. május 01. napját megelőzően létrejött Támogatási szerződések teljesítése során. 

Az előzőek szerinti dátumot követően létrejött Támogatási szerződések teljesítése során a Van Másik Zrt. az OTP Simplepay-jel már nem folytat együttműködést, az előzőek szerint hivatkozott időpont után létrejött Támogatási szerződés az OTP Simplepay rendszerén keresztül már nem teljesíthető.

A Támogatók bankkártya-, bankszámla- és fizetési fiók adatainak a Van Másik Zrt.-nél való rendelkezésre állásával kapcsolatos tájékoztatás.

A Van Másik Zrt. sem a Bariontól, sem az OTP Simplepay-től, sem a PayPaltól, sem harmadik személyektől nem kap olyan pénzügyi-, vagy bankkártya-adatokat, melyekkel a Támogató bankszámláját, vagy a fizetési fiókját a Támogató közreműködése és előzetes jóváhagyása nélkül megterhelhetné, vagy onnan bármilyen összegű pénzösszeget vonhatna le.

Semmilyen körülmények között nem kerül a Van Másik Zrt.-hez támogatói bankkártyához, bankszámlaszámhoz, vagy fizetési fiókhoz tartozó jelszó, vagy érvényesítő kód (CVV/CVC kód).

A Van Másik Zrt. az együttműködő fizetési szolgáltatóktól az Adatkezelési tájékoztató szerinti adatokat kapja meg, melyek továbbítása elsősorban a Van Másik Zrt.-t terhelő könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez jogszabály szerint szükséges adatok (például a Támogatás összege, a Támogatás teljesítési időpontja), másodsorban pedig olyan adatok, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben egy fizetési tranzakció során valamilyen hiba lép fel (például lejárt a kártya érvényessége, a fizetési tranzakció teljesítése során időtúllépés történt), úgy arról a Van Másik Zrt. a Támogatót a Támogatás teljesítésének érdekében tájékoztatni tudja.

Támogató egyben tudomásul veszi, hogy a Van Másik Zrt., mint adatkezelő által a Honlapon, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek - függően attól, hogy mely szolgáltató igénybevételével jár ez az Támogató - az OTP Mobil Kft., vagy a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, választott támogatási forma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban és a Barion Payment Zrt. Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

https://simplepay.hu/vasarlo-aff

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Figyelemfelhívással él a Van Másik Zrt. arra vonatkozóan is, hogy on-line fizetéshez használt bankkártyák adatainak kezelése a kártya-kibocsátó társaság által meghatározott feltételek szerint történik. A teljes bankkártya-adatokhoz sem a Van Másik Zrt., sem az OTP Simplepay, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá.

Kifejezett figyelemfelhívással él végül a körben is a Van Másik Zrt. a körben, hogy az OTP Simplepay közreműködésével új Támogatási szerződés nem köthető, az OTP Simplepay közreműködésével már csak és kizárólag a 2021. május 01. napja előtt az OTP Simplepay közreműködésével létrejött Rendszeres támogatásra vonatkozó Támogatási szerződések teljesítetőek.

1. A Támogatási szerződés létrejötte.

1.1 A Támogatási szerződést a Támogató önkéntes és szabad elhatárolásából hozza létre a Honlap használatával; a Támogatási szerződés létrejöttének technikai lépései a következők:

 • a Támogató kiválasztja a támogatási formát, mely lehet on-line bankkártyás fizetés, a PayPal rendszerén keresztül indított on-line fizetés, vagy egyedi banki átutalás.
 • on-line bankkártyás fizetés esetén a Támogató kiválasztja a támogatás típusát (Alkalmi támogatás, vagy Rendszeres támogatás), majd az összegét, ezt követően pedig megadja vezetéknevét, keresztnevét (vagy cégnevét) és elektronikus levélcímét, továbbá elfogadja a Van Másik Zrt. jelen ÁSZF-jét és Adatkezelési tájékoztatóját, opcionálisan feliratkozik továbbá a Van Másik Zrt. Hírleveleire, majd a „Támogatom” ikonra kattintva létrehozza a Támogatási szerződést.
 • A Támogatási szerződés létrejöttéhez szükséges adatok megadása során az adatbeviteli hibák, egészen a Támogatási szerződés létrejöttéig folyamatosan javíthatóak egyszerű törléssel és ismételt adatmegadással. Ezt követően a hibajavítás a tamogatas@telex.hu elektronikus levélcímre küldött üzenetben kezdeményezhető.
 • a PayPal rendszerén keresztül indított fizetés esetén a Támogató elfogadja a Van Másik Zrt. jelen ÁSZF-jét és Adatkezelési tájékoztatóját, opcionálisan feliratkozik továbbá a Van Másik Zrt. Hírleveleire és a „Támogatom” ikonra kattintva átnavigál a PayPal rendszerébe, ahol teljesíti a Támogatást, melyről a Paypal a Van Másik Zrt. részére a jelen ÁSZF. 1.2. alpontja szerinti értesítést küld és mely értesítés beérkezése a Támogatási szerződést létrehozza a Felek között.
 • A Támogatási szerződés létrejöttéhez szükséges adatok megadása nem a Honlapon történik, így az adatbeviteli hibák javítási lehetőségéről a PayPal nyújt tájékoztatást. 
 • egyedi banki átutalással teljesített Támogatás esetén a Támogató saját banki platformján, saját maga által meghatározott paraméterekkel teljesít Támogatást a Van Másik Zrt. részére, mely esetben a Van Másik Zrt. nem nyújt technikai segítséget a Támogatási szerződés létrehozásával kapcsolatban.

A Támogatási szerződés létrejöttéhez szükséges adatok megadása nem a Honlapon történik, így az adatbeviteli hibák javítási lehetőségéről a pénzügyi intézmény nyújt tájékoztatást.

1.2 A Felek között Támogatási szerződés az alábbiak szerint jön létre:

 • amennyiben a Támogató a Barion rendszerét kívánja használni a Támogatási szerződés teljesítéséhez, úgy a Honlapon a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását követően a „Támogatom” gombra való kattintáskor;
 • amennyiben a Támogató a PayPal rendszerét kívánja használni a Támogatási szerződés teljesítéséhez, úgy abban az időpontban, amikor a PayPal a Támogatás teljesítésének összegéről és devizaneméről, vagy a Támogatás teljesítésének sikertelenségéről, a Támogató nevéről, és elektronikus levélcíméről való tájékoztatást a Támogató részére megküldi;
 • amennyiben a Támogató egyedi banki átutalással teljesíti a Támogatást, úgy azon a napon, amikor a Támogatás a Van Másik Zrt. Honlapon szereplő bankszámlaszámán jóváírásra kerül; ilyen esetben a Van Másik Zrt. a jelen ÁSzF 2.7. alpontjában vállalt kapcsolattartási kötelezettségét csak abban az esetben tudja teljesíteni, amennyiben a Támogató elektronikus levélcímét megadja, azzal, hogy ez esetben sem küldi meg a 2.7. a) első fordulata, továbbá b.), c.), d.) f.) g.), h.) és j.) pontja szerinti értesítéseket a támogatási jogviszony sajátosságaira tekintettel.

1.3 A Van Másik Zrt. a Támogatási szerződés létrejöttéről elektronikus úton visszaigazolást küld a Támogató részére, kivéve, ha egyedi banki átutalással történik a Támogatás teljesítése.

1.4 A Támogatási szerződés egyedi adatartalmát a Támogató által megadott adatok, a Támogatás maga és azok az adatok képezik, mely adatokat a Van Másik Zrt. a közreműködő fizetési szolgáltatóktól megkap. A Felek Támogatási szerződéses jogviszonyának minden egyéb elemét a jelen ÁSZF rendezi mögöttes szabályként.

1.5 A Támogatási szerződés nyelve a magyar.

1.6 A Támogatási szerződés elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül. 

1.7 A Támogatási szerződés egyedi adattartalmához való támogatói hozzáférés a jelen ÁSZF 2.8. alpontja szerint biztosított, amennyiben a Támogató az ÁSZF korábbi időállapot szerinti változatát kívánja megtekinteni, úgy a megjelölt időállapotnak megfelelő változatot a Van Másik Zrt. elektronikus úton küldi meg számára.

1.8 A Támogató a Támogatási szerződés létrehozása során a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Támogató jelen ÁSZF szerinti fogalmának megfelel és szavatol azért, hogy saját adatait a valóságnak megfelelően adja meg.

Abban a nem várt esetben, ha a jelen alpont szerinti kötelezettségvállalás hibásan teljesítettnek minősül, úgy a Támogató felel minden a nyilatkozat valótlanságából adódó jogkövetkezményért és joghátrányért.

1.9 A Támogató a jelen ÁSZF tartalmát a Barion és a PayPal rendszerén történő fizetés esetén a vonatkozó jelölődoboz bejelölésével és „Támogatom” ikonra kattintással fogadja el, egyedi banki utalással teljesített Támogatási szerződés esetén pedig az egyedi banki utalás megindításával, ráutaló magatartással minősül a jelen ÁSZF a Támogató által elfogadottnak.

1.10 A Támogató a jelen ÁSZF 1.9. alpont szerinti elfogadásával kijelenti azt is, hogy a Van Másik Zrt.-t a Preambulumban meghatározott célok elérésében támogatni kívánja, ezen célkitűzésekkel egyetért, továbbá, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette és Támogatási szerződés létrehozását kívánja a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

2. A Támogatási szerződés tartalma.

2.1 A Támogatási szerződésben a Támogató a saját vagyona terhére, ingyenesen és önkéntesen teljesítendő, vissza nem követelhető pénzszolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget.

2.2 A Támogatás típusa lehet Alkalmi támogatás, vagy Rendszeres támogatás, mely támogatási típust a Támogató egyoldalúan határoz meg.

2.3 A Támogatási szerződésben teljesíteni vállalt támogatást a Van Másik Zrt. a Támogatási szerződés létrejöttekor külön nyilatkozat megtétele nélkül automatikusan elfogadja és a jelen ÁSZF közzétételével kötelezi magát arra, hogy azt a jelen ÁSZF Preambulumában meghatározott céljai megvalósítására használja és erről évente minimálisan kettő alkalommal, összesített adatokkal beszámol a Támogató által megadott elektronikus levélcímre küldött levélben, melyben tájékoztatja a Támogatót arról is, hogy aktuálisan milyen támogatási lehetőségek állnak rendelkezésére, amennyiben a Van Másik Zrt.-t ismételten támogatni kívánja.

A Van Másik Zrt. tájékoztatja egyben a Támogatót arról is, hogy jogelődjének beszámolója a https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap weboldalon működő keresőszolgáltatással megtekinthető, illetve a jelen ÁSzF közzétételét követően letétbe helyezendő beszámolói is ezen az elérhetőségeken fognak rendelkezésre állni törvényes határidőben.

2.4 A Van Másik Zrt. tájékoztatja a Támogatót arról, hogy a Támogatás nem minősül közérdekű adománynak.

2.5 A Van Másik Zrt. tájékoztatja a Támogatót, hogy a Támogatásért cserébe termékértékesítést, vagy szolgáltatás-nyújtást nem követelhet, feltételeket nem támaszthat a Támogatás Preambulumban meghatározott cél szerinti felhasználása során.

2.6 A Van Másik Zrt. tájékoztatja a Támogatót arról, hogy a Támogatás tekintetében a hatályos jogszabályok tükrében számlaadási kötelezettsége nem áll fenn, a Támogatásról számla nem kerül kiállításra.

2.7 A Van Másik Zrt. a Támogatási szerződés teljesítése során a Támogatóval kapcsolatot tart, így különösen:

 • a) a Támogatási szerződés és a Felhasználói fiók létrejöttéről elektronikus levelet küld;
 • b) Alkalmi támogatásra szóló Támogatási szerződés alapján teljesített Támogatás jóváírásakor és Rendszeres támogatásra szóló Támogatási szerződés keretében az első Támogatás jóváírásakor elektronikus levelet küld;
 • c) ha az első teljesítendő Alkalmi-, vagy Rendszeres Támogatásra vonatkozóan a közreműködő fizetési szolgáltató bármilyen hibaüzenetet küld, úgy erről a Támogatót értesíti a Támogatási szerződés létrejöttétől számított 7 (hét) naptári napon belül 3 (három) elektronikus levélben, annak érdekében, hogy a Támogató a Támogatási szerződést teljesíteni tudja.
 • d) ha az első teljesített Támogatást követően teljesítendő Támogatásra vonatkozóan a közreműködő fizetési szolgáltató bármilyen hibaüzenetet küld, úgy erről a Támogatót értesíti a hibaüzenet beérkezésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül naponta elektronikus levélben, annak érdekében, hogy a Támogató a hibaüzenettel érintett Támogatást teljesíteni tudja.
 • e) teljesíti a jelen ÁSzF 2.3. alpontjában foglalt beszámolási- és tájékoztatási kötelezettségét.
 • f) a Támogatási szerződés szüneteltetése esetén erről szóló elektronikus levelet küld;
 • g) a szüneteltetett Támogatási szerződés szüneteltetésének megszüntetéséről elektronikus levelet küld; 
 • h) a Támogatás lemondásáról szóló értesítőt küld, amennyiben a Támogató lemondja a hatályos Rendszeres támogatását és a lemondástól számított 3 (három) naptári napon belül nem újítja meg azt;
 • i) az utolsóként teljesített Támogatás teljesítését követő (3) három hónapban 2 (kettő) alkalommal elektronikus levél útján tájékoztatja a Támogatót arról, hogy aktuálisan milyen támogatási formákban támogathatja a Van Másik Zrt. Preambulum szerinti céljait.
 • j) a Támogatási szerződés teljesítéséhez használt bankkártya lejárati időpontját megelőző 2 (kettő) naptári hónapban 3 (három) alkalommal értesíti a közelgő lejárati időpontról a Támogatót elektronikus levél útján és a bankkártya lejáratakor is külön elektronikus levélben felhívja a Támogató figyelmét a bankkártya érvényességi idejének lejártára;
 • k) a Felhasználói fiók törlése előtt egy naptári hónappal korábban elektronikus levélben értesíti a Támogatót a Felhasználói fiók törlésének időpontjáról és arról, hogy a Támogató hogyan kerülheti el a Felhasználói fiók törlését, milyen aktuális támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre;
 • l) teljesíti a jelen ÁSzF 3.8. alpontja szerinti értesítési és tájékoztatási kötelezettségét.

2.8 A Támogatási szerződés teljesítése körében a Van Másik Zrt. a Felhasználói fiók létrehozásával és fenntartásával biztosítja, hogy a Támogató a Támogatási szerződés egyedi adattartalmát bármikor elő tudja hívni, illetve, hogy az a Támogató számára eltárolásra kerüljön.

2.9 Támogató a jelen ÁSZF elfogadásakor tudomásul veszi, hogy a Támogatás Preambulum szerinti célok teljesítése érdekében való tételes elszámolását nem követelheti a Van Másik Zrt. a Támogató felé a Támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatást a jelen ÁSZF 2.3. alpontja szerinti beszámolással teljesíti.

2.10 A Van Másik Zrt.-vel szemben a Támogatási szerződéssel összefüggésben igény csak és kizárólag a már teljesített támogatási összeg felső határáig érvényesíthető, azzal, hogy a Támogatás visszakövetelésének lehetősége és a Támogatási szerződéstől való elállás kizárt; a jelen ÁSzF 2.7. alpontjával összefüggésben igény a Van Másik Zrt.-vel szemben nem érvényesíthető.

3. A Támogatási szerződés módosítása és megszűnése.

3.1 Alkalmi támogatás esetében a Támogatási szerződés nem módosítható a Támogató által.

3.2 Rendszeres támogatás esetében a Támogatási szerződés a Felhasználói fiókban a Támogató által bármikor egyoldalúan módosítható az alábbiak szerint:

 • a Rendszeres támogatás teljesítésének szüneteltetése egy hónapra;
 • a Rendszeres támogatás teljesítésének szüneteltetése három hónapra;
 • a Rendszeres támogatás teljesítésének szüneteltetése hat hónapra;
 • a szünetelő Rendszeres támogatás teljesítésének újraindítása;
 • a Rendszeres támogatás teljesítésének megszüntetése.

A jelen alpont módosítások tekintetében a Van Másik Zrt. hozzájárulására nincs szükség, a módosítás tudomásulvételéről a Van Másik Zrt. elektronikus levélben tájékoztatja a Támogatót.

3.3 A Van Másik Zrt. a Támogatási szerződést bármikor egyoldalúan jogosult módosítani a jelen ÁSZF módosításával, de ezek a módosítások egyetlen Támogatási szerződést sem érinthetnek hátrányosan, így különösen nem írhatnak elő semmilyen jogcímen fizetési kötelezettséget a Támogató részére, tekintettel arra, hogy a Támogatás tényleges teljesítése minden esetben önkéntes.

Amennyiben a Támogató a jelen ÁSZF korábbi időállapot szerinti változatát kívánja megtekinteni, úgy a megjelölt időállapotnak megfelelő változatot a Van Másik Zrt. elektronikus úton küldi meg számára.

3.4 A Támogatási szerződés tekintetében elállási jog egyik Fél által sem gyakorolható semmilyen jogcímen.

3.5 A Támogatási szerződés tekintetében felmondás a Van Másik Zrt. által semmilyen jogcímen nem gyakorolható.

3.6 A Támogatási szerződést a Támogató bármikor jogosult egyoldalúan, indokolás nélkül és azonnali hatállyal felmondani akképp, hogy a Felhasználói fiókját a „Fiók törlése” ikonra kattintva törli.

A jelen alpont szerinti felmondás a Támogatási szerződést azonnali hatállyal megszünteti, mely megszűnésről a Van Másik Zrt. külön tájékoztatást nem küld.

3.7 A Támogatási szerződés a Felek minden cselekménye, vagy nyilatkozata hiányában megszűnik az utolsó Támogatás teljesítését követő egy naptári év elteltével, mely időpontig a Felhasználói fiók elérését a Van Másik Zrt. zavartalanul biztosítja a Támogató számára, abban az esetben is, ha a Támogató a Felhasználói fiókban tevékenységet nem végez és hírlevélfeliratkozása sincs. 

A Felhasználói fiók ilyen esetben is bármikor törölhető a Támogató által a Felhasználási fiók fogalommagyarázata szerinti eljárásban.

Tájékoztatással él e körben a Van Másik Zrt. arról is, hogy amennyiben a Támogatóval több Támogatási szerződést kötött, úgy az egyes támogatói teljesítéseket a legkésőbbi időpontban megszűnő Támogatási szerződés megszűnésének napjáig jeleníti meg a Felhasználói fiókban, mely körülmény a korábbi Támogatási szerződések esetleges megszűnését nem érinti.

Az előző bekezdések szerinti adatközlésnek a Van Másik Zrt. csak abban az esetben tud eleget tenni, ha a Támogatási szerződések során nem történt azonnali hatályú felmondás a Támogató részéről, mely korábban a Felhasználási fiókot megszüntette.

3.8 A Támogatási szerződés megszűnik továbbá abban az esetben is – annak létrejöttétől számított 7 (hét) naptári nap elteltével –, ha a Támogatás teljesítése ténylegesen nem történik meg; a Támogatási szerződés jelen alpont szerinti megszűnése a Felhasználói fiókot is megszünteti abban az esetben, ha a Támogatónak nincs hírlevélfeliratkozása. Ilyen esetben a megszűnés előtt a megszűnés időpontjáról a Van Másik Zrt. a Támogatót értesíti és tájékoztatja egyben arról is, hogy a Felhasználói fiók törlését hogyan kerülheti el, milyen támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre.

4. Adatkezelés.

4.1 A Támogatási szerződéssel összefüggő adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató a https://telex.hu/dokumentum/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érhető el, illetve a tamogatas@telex.hu, az adatkezeles@telex.hu és a dpo@telex.hu e-mail címen a Van Másik Zrt. folyamatosan a Támogató rendelkezésre áll bármilyen adatkezelési-, adatbiztonsági-, vagy adatvédelmi kérdés felmerülése esetén.

5. Záró rendelkezések.

5.1 A Van Másik Zrt. Preambulumban meghatározott céljainak elérése érdekében a jelen ÁSZF által nem nevesített formában is támogatható, ehhez azonban a Felek külön, eseti megállapodására van szükség; ilyen megállapodás megkötése a tamogatas@telex.hu elektronikus levélcímre küldött üzenetben kezdeményezhető.

5.2 A Van Másik Zrt. a Támogatási szerződések hatálya alatt a Támogatóval mindenben és messzemenőkig együttműködik, folyamatosan rendelkezésére áll a tamogatas@telex.hu elektronikus levélcímen és a jelen ÁSZF legelején jelzett elérhetőségei bármelyikén.

5.3 A Támogatási szerződésre és az azzal kapcsolatos minden kérdésre Magyarország anyagi- és eljárási jogszabályai az irányadóak, azzal, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. szeptember 4.

Módosítva: Budapest, 2020. november 12.

Módosítva: Budapest, 2020. december 10.

Módosítva: Budapest, 2021. április 21.

Módosítva: Budapest, 2021. december 08.

Módosítva: Budapest, 2022. január 17.

Módosítva: Budapest, 2022. február 17.

Módosítva: Budapest, 2022. október 03.

Módosítva: Budapest, 2023. július 11.

Van Másik Zrt. Kedvezményezett