Demokráciáról és multikulturális közegről is beszélt Ferenc pápa zárt körben a magyar püspöki karnak

Legfontosabb

2021. szeptember 12. – 16:20

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

A Vatikán kiadta Ferenc pápa beszédét, amelyet a magyar püspöki karnak zárt körben mondott. Az egyházfő egyebek mellett azt mondta, olyan időszakban vagyunk, amikor a demokráciának meg kell erősödnie, és arról is beszélt, hogy Magyarországot különféle nemzetiségek, kisebbségek, vallási felekezetek, vándorlók alakították „multikulturális közeggé”. A Vatikán hivatalos oldala tette közzé a beszédet, ebből néhány fontosabb részt emeltünk ki ebben a cikkben.

Vasárnap reggel Ferenc pápa a kormányzati és állami tisztviselőkkel való találkozás után a Szépművészeti Múzeum reneszánsz termében köszöntötte a magyar katolikus püspöki konferencia tagjait. Hozzájuk intézett beszédében három iránymutatást adott nekik: „legyenek az evangélium hirdetői, legyenek a testvéri szeretet tanúságtevői és végül legyenek a remény építői”.

„Őrizni kell a múltat, de ugyanakkor a jövőbe is kell tekinteni” – fogalmazott a pápa. „Meg kell őrizni vallásos gyökereinket és történelmünket, amelyből származunk, de nem tekinthetünk csak visszafelé: előre kell néznünk ahhoz, hogy megtaláljuk az evangélium hirdetésének új útjait” – hangsúlyozta.

Ferenc pápa szerint Magyarországon is nagy változások zajlanak manapság, amelyek többnyire egész Európát érintik. „A hosszú időszak után, amelynek során nem volt szabad megvallani a hitet, a szabadság elnyerésével új kihívásokkal kell szembenézni egy olyan közegben, amelyben a szekularizáció egyre erősebb és egyre kevésbé érzik át az emberek az Isten iránti szomjúságot.”

Mint mondta, a struktúrák, az intézmények, az egyház jelenléte a társadalomban csak arra valók, hogy „felébresszék az Isten iránti szomjúságot az emberekben, és elvigyék számukra az evangélium élő vizét. Ezért a püspökök feladata elsősorban: nem a struktúrák bürokratikus irányítása, nem előjogok és előnyök keresése, hanem lángolóan szeressék az evangéliumot, úgy, ahogyan van”.

Multikulturális közeg

„Legyetek a testvéri szeretet tanúi” – szólt a pápa egyik iránymutatása.

„A ti országotok olyan terület, ahol régóta együtt élnek különböző népekből származó emberek. Különféle nemzetiségek, kisebbségek, vallási felekezetek, vándorlók alakították ezt az országot is multikulturális közeggé. Ez új valóság, amely kezdetben megriasztja az embereket. A különbözőség mindig kicsit félelmet kelt, mert veszélyt jelent a megszerzett biztonságra és kihívást hordoz az elért stabilitás ellen.”

„Ugyanakkor nagy lehetőség arra, hogy megnyissuk a szívünket az evangélium üzenetére: »Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket«️ (Jn 15,12). A kulturális, etnikai, politikai és vallási különbségekkel szemben kétféle magatartást tanúsíthatunk: vagy bezárkózunk mereven úgynevezett identitásunkba, vagy megnyílunk a másikkal való találkozásra és együtt gondozzuk egy testvéri társadalom álmát. Szívesen említem meg itt, hogy éppen ebben az európai fővárosban találkoztatok 2017-ben Kelet-Közép-Európa püspöki konferenciáinak képviselőivel, és azt hangsúlyoztátok, hogy mindenki a maga identitásához ragaszkodik, de ez soha nem lehet oka az egymás iránti ellenségeskedésnek és lenézésnek, hanem segítenie kell az eltérő kultúrák közötti párbeszédet.”

Egy testvériesebb és szolidárisabb társadalom kialakulása

Ferenc pápa nyilvános beszédében is utalt a Lánchíd szimbolikusságára, és a püspöki karnak is beszélt erről. „A városotokat kettészelő hatalmas folyó fölött ível át a gyönyörű Lánchíd, amelyet egy gyenge kis fahíd helyén építettek, hogy összekösse Budát és Pestet. Ha azt akarjuk, hogy az Evangélium folyója elérje az emberek életét, és itt, Magyarországon is testvériesebb és szolidárisabb társadalom alakuljon ki, ahhoz az szükséges, hogy az egyház a párbeszéd új hídjait építse.”

Azt kérte a püspököktől, hogy mutassák meg az egyház valódi arcát, „amely mindenkit, a kívülről érkezőket is elfogadja, testvéri és nyitott a párbeszédre. Legyetek olyan főpásztorok, akik szívükön viselik a testvériséget. A nyájnak ne gazdái legyetek, hanem atyái és testvérei. A testvéries magatartás, amelynek művelésére kérlek titeket a papokkal és Isten egész népével, váljon egy fényes jellé Magyarország számára. Így formálódik egy olyan egyház, amelyben főként a világiak, mindennapi életük minden területén, a családjukban, a társadalomban és hivatásukban az evangéliumi testvériség kovászává válnak. Legyen a magyar egyház a hidak építője és a párbeszéd előmozdítója!” – fogalmazott.

A vallásos hagyományok leple alatt bújó árnyékok és a demokrácia erősítése

A pápa szerint az egyháznak azt kell elterjesztenie az emberek életében, hogy Isten maga az irgalom, aki életünk minden pillanatában szeret bennünket, mindig kész megbocsátani nekünk és felsegít, ha elestünk. „A jólét álarca mögött, a vallásos hagyományok leple alatt sok árnyék meg tud bújni.” – folytatta beszédét. „A magyar egyháznak a közelmúltban volt alkalma azt átélni, hogy mennyire ellentmondásos folyamat az átmenet a diktatúra időszakából az újra megtalált szabadság világába, mivel együtt jár az erkölcsi élet hanyatlásával, a bűnözés előretörésével, a kábítószer-kereskedelem terjedésével, sőt a szervkereskedelem megjelenésével.”

„Vannak társadalmi problémák is: a családok nehézségei, a szegénység, a fiatalok világának gondjai egy olyan közegben, ahol a demokráciának még meg kell erősödnie. Az egyháznak közel kell lennie az emberekhez, oda kell figyelnie rájuk és vigasztalnia kell őket, hogy ne tévesszék szem elől a reménység fényét.”

Ne hagyják el ajkaitokat olyan szavak, amik eltávolítanak embereket

A pápa arra kérte a püspököket, hogy legyenek a remény építői. „Mint ennek az országnak a püspökei, szavaitok mindig öntsenek bátorságot az emberekbe. Ne hagyják el ajkaitokat olyan szavak, amely eltávolítanak embereket, ítéleteket hirdetnek, inkább segítsetek Isten népének, hogy bizalommal tekintsen a jövőbe, és segítsetek az egyes embereknek, hogy életük szabad és felelős főszereplőivé váljanak, mivel az élet kegyelmi ajándék és nem megfejtendő rejtvény.”

Szerinte Magyarországnak is arra van szüksége, hogy a társadalom és a vallás terén is új testvériség szülessen. „Köszönöm nektek mindazt, amit tesztek és szívemből megáldalak benneteket. A Szűzanya védelmezzen és Szent József őrizzen benneteket. Köszönöm.” – zárta beszédét.

Nyilvánosan hamis Istenről beszélt

A katolikus egyházfő repülőgépe vasárnap reggel 8 óra körült szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, majd Erdő Péter bíboros, a magyar katolikus egyház vezetője köszöntötte. Ezt követően a pápa hosszú autókonvojjal ment a Szépművészeti Múzeumhoz, ahol találkozott a magyar államfővel és miniszterelnökkel, majd pedig egyházvezetőkkel. Orbán Viktor azt kérte tőle, hogy mentse meg a keresztény Magyarországot. A pápa magyarországi látogatását végigkövető cikkünket itt lehet megnézni.

A zárómisén mondott beszédének helyszíni beszámolóját pedig itt lehet elolvasni, ebben egyebek mellett azt mondta, „mennyire messze áll ő (Jézus), aki csendben uralkodik a kereszten, attól a hamis istentől, akitől elvárjuk, hogy erővel uralkodjon és elhallgattassa ellenségeinket”.

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!