Az MNB 32,5 milliós bírságot szabott ki a Takarék Bankcsoport tagjaira

2021. július 07. – 12:29

Másolás

Vágólapra másolva

A Magyar Nemzeti Bank összesen 32,5 millió forint bírságot szabott ki a Takarék Bankcsoport tagjaira hitelkockázati, IT, tőkeszámítási, adatszolgáltatási és vállalatirányítási hiányosságok miatt, és kötelezte a vizsgált intézményeket azok mielőbbi kiküszöbölésére, írja közleményében az MNB. Azt is írták, hogy a feltárt problémák nem veszélyeztetik a bankcsoport megbízható működését.

A helyszíni ellenőrzést is magában foglaló, 2019. november 1-től kezdődő időszakra vonatkozó vizsgálatot a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél (MTB Zrt.) és az irányítása alatt álló Takarékbank Zrt.-nél valamint Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.-nél folytatták le.

Az MNB megállapította, hogy az MTB Zrt. több ponton – így többek közt a csoportszintű ügyfélcsoport-nyilvántartás, a nagykockázat-vállalás rendjének szabályozása, az ügyféllimitrendszer nyilvántartása, visszamérése esetében – hibásan és hiányosan kezeli a hitelkockázatokat. Adatbiztonsági, nyilvántartási hiányosságok merültek fel az informatikai védelmi rendszer esetében, valamint a tőkekövetelmény számítása során az MTB Zrt. nem tartotta be teljeskörűen a jogszabályi előírásokat. A felügyeleti adatszolgáltatásban egyes jelentéstáblák szintén hibásnak bizonyultak, a vállalatirányítás terén pedig az MTB Zrt. belső ellenőrzési területe a vizsgált időszakban nem rendelkezett elegendő erőforrással feladatainak teljes körű ellátásához.

A Takarékbanknál az MNB a hitelkockázatok terén a követelésminősítés, értékvesztési modell, illetve az átstrukturálás szabályozása, nyilvántartása terén tárt fel hiányosságokat. A Takarékbank egyebek közt helytelenül határozta meg az IFRS9 szerinti céltartalékai, értékvesztése mértékét, és egyes ügyleteket nem sorolt át a megfelelő kockázati kategóriákba. A Takarékbank tőkeszámítása az ingatlanfinanszírozási kockázati súlyozás nem megfelelő megállapítása miatt bizonyult helytelennek. Pontatlan volt emellett a Takarékbank konszolidált biztosított betétállományának nyilvántartása is, míg az IT rendszernél a határvédelem, valamint a külső támadások elleni infrastruktúra esetében szükséges a célvizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetése, írták a közleményben.

A Takarék Követeléskezelőnél a vállalati követelések kezelése, az ügyletek adatai, dokumentumai, és a követeléskezelés során szerzett egyéb információk rögzítése, valamint a várható megtérülések vizsgálata és dokumentálása esetében tártak fel hiányosságokat.

Az MNB az MTB Zrt. esetében 15,5 millió, a Takarékbankra 14 millió, míg a Takarék Követeléskezelőre 3 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, és kötelezte az intézményeket, hogy 2021. október 31-i és december 31-i határidőkkel számoljanak be a problémák megszüntetéséhez tett intézkedéseikről.

Az MNB szerint a bírságok összegének meghatározásakor súlyosító körülménynek számított egyes hiányosságok kockázati súlya, besorolása, illetve a Takarék Bankcsoport pénzpiaci súlya is. Enyhítő körülménynek tekintették a vizsgált intézmények együttműködő magatartását, és hogy már a vizsgálat alatt megkezdték a hiányosságok egy részének kiküszöbölését, egyes hibákat pedig meg is szüntettek.