Olvasói fotók és videók felhasználása

A WWW.TELEX.HU internetes oldalra érkező fénykép- és videófelvételek, továbbá egyéb képi ábrázolások felhasználási szabályzata

A www.telex.hu internetes oldal részére bármilyen formában megküldött fényképfelvételt, videófelvételt továbbá egyéb képi ábrázolást (továbbiakban együttesen Mű) csak az azokat létrehozó személy, mint szerző, vagy annak cselekvőképessége hiánya esetén ezen személy törvényes képviselője (továbbiakban Szerző) jogosult beküldeni; ilyen beküldés esetében Címzettnek mindig a Van Másik Zártkörűen Működő Részvénytáraság (székhely: 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 11. fsz. 1A cg. 01-10-142023 (Fővárosi Törvényszék) (továbbiakban Telex) minősül.

A Mű Telex részére való megküldése nem kötelezi a Telexet a Mű megjelentetésére, a megjelentetésről való döntés meghozatala kizárólag a Telex hatáskörébe tartozik.

A Művet a Telex – a megjelentetés esetét kivéve – nem tárolja, nem archiválja.

A Mű Telex részére, bármilyen formában történő megküldése a Szerzőtől származó nyilvánosságra hozatalhoz való kifejezett hozzájárulásnak és időben, térben – különösen online –, valamint felhasználási módban korlátlan kifejezett és kizárólagos felhasználási engedélynek is minősül, amely engedély csak abban az esetben vonható vissza, ha a Telex a szerzői jogokról szóló jogszabályok bármelyikét súlyosan megsérti a felhasználás során.

Szerző neve – a Telex eltérő és egyoldalú döntése hiányában – nem kerül feltüntetésre; a Mű főszabályként „olvasói fotó, vagy olvasói videó, vagy olvasói alkotás, vagy olvasói anyag” megjegyzéssel jelenik meg amennyiben a Telex a megjelentetés mellett dönt.

A Mű jelen Szabályzat szerint megszerzett felhasználási jogait a Telex jogosult harmadik személyekre átruházni, vagy a Mű tekintetében harmadik személyenek további felhasználást engedélyezni.

A Szerző, a Telex-szel szemben a felhasználásra tekintettel díjigényt semmilyen jogcímen nem támaszt.

A Mű megjelentetésével kapcsolatos kiadói felelősséget a Telex viseli.

A Mű beküldését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy a Szerző a jelen Szabályzatot elolvasta, megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kifejezetten elfogadta.

Budapest, 2020. december 09.

Módosítva: 2023. július 13.

Módosítva: 2024. június 17.

Van Másik Zrt.

(www.telex.hu)