Itt vannak a középszintű magyarérettségi megoldásai és két műelemzés 5-5 percben

2022. május 02. – 14:41

Másolás

Vágólapra másolva

A mai magyarérettségi hivatalos megoldókulcsa holnap jelenik meg az Oktatási Hivatal honlapján, de a Telex szaktanárok segítségével kitöltötte a feladatlap első részét. A vizsga második részében szereplő műelemzési feladatok megoldását Kovács Péter, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára ismerteti egy-egy videóban.

A középszintű írásbeli magyarérettségi első felében a diákoknak egy hosszabb szöveget kellett elolvasniuk, ami ezúttal a Magyar szókincstár rokon értelmű szavakról szóló fejezetének előszavából vett részlet volt. A feladat a szöveg értelmezése volt, majd az ezzel kapcsolatos kérdéseket kellett megválaszolniuk. Ezután egy rövid szöveget kellett írniuk (érvelés, gyakorlati szövegalkotás). Itt két feladat közül választhattak: vagy az iskolai memoriterek fontosságáról érvelhettek, vagy felszólalást kellett írniuk a diákönkormányzat képviselőjeként arról, hogy ellenzik az iskola igazgatójának tervét, amely szerint a jövőben egy időben tartanák meg az összes osztály tanulmányi kirándulását.

Ezeknek a feladatoknak a megoldásait egy-egy pdf-fájlban lehet megnézni:

Az ezután következő két műelemzési feladat lehetséges megoldásait Kovács Péter, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára ismerteti egy-egy videóban. A diákok két feladat közül választhattak.

Szabó Magda: Ezüstgolyók

Olvassa el és értelmezze Szabó Magda Ezüstgolyó című novelláját, mely az író Mézescsók Cerberusnak című kötetében jelent meg! Elemezze, hogy a narrátor milyen elbeszéléstechnikai eszközökkel mutatja be az emlékezés folyamatát, illetve ismertesse ennek a megismerési folyamatnak a tapasztalatait! A kötet címének figyelembevételével értelmezze a novella elbeszélőjének és az általa elbeszélt történetnek a kapcsolatát!

Janus Pannonius Búcsú Váradtól és Juhász Gyula Várad című költeményének összehasonlítása

Értelmezze Janus Pannonius Búcsú Váradtól és Juhász Gyula Várad című költeményeit! Elemzésében térjen ki a beszédhelyzetekre, valamint a költemények szerkezeti jellemzőire! Értelmezze a lírai alanyok Váradhoz és értékeihez fűződő viszonyát, valamint a versek poétikai eszközeinek szerepét!

Az idei szövegértési feladat sok diák kedvét elvehette rögtön az írásbeli vizsga elején. Egy szikár szótárelőszó nem feltétlenül az a szöveg, ami motiválja a diákokat, ráadásul a nyelvtan és a nyelvészet a diákok egy részének nem tartozik a kedvencei közé, mondta Kovács Péter a Telexnek. Az előző években valamivel érdekesebb, izgalmasabb szövegek fordultak elő az érettségik szövegértési feladatai között.

Az érvelési és gyakorlati szövegalkotási feladatsor nem okozhatott nagy meglepetést a diákoknak. A diákparlamenti felszólalás az előző évek feladataiból ismerős lehetett. A memoriteres érvelés érdekessége az lehetett, hogy sokkal inkább az iskolai közeghez kapcsolódik, jobban megragadható volt a diákoknak. Mintha ez a feladat kicsit előrevetítette volna a 2024-től ismét változó érettségit, akkor ugyanis egy új feladatrész is lesz az írásbelin, ami kifejezetten a lexikális tudást teszteli majd, mondta a Fazekas Mihály Gimnázium tanára.

A Janus Pannonius-vers és a Juhász Gyula-vers összehasonlító elemzése elsőre meglepő volt, mert az érettségik hasonló feladataiban nem szokott időben ekkora távolság lenni két szerző között, általában legfeljebb egy 19. és egy 20. századi szerző műveit teszik egymás mellé. A Janus Pannonius-szöveg sem volt azonban nehezen befogadható, az iskolai órákon a Búcsú Váradtól című verset részletesen tárgyalják, mint ahogy Juhász Gyuláról is esik szó.

Szabó Magda novellája nemcsak jól érthető, hanem egy nagyon izgalmas tematikájú alkotás is. Külön öröm, emelte ki Kovács Péter, hogy egy női szerző jelent meg az idei magyarérettségin.

A magyarérettségi hivatalos megoldókulcsa várhatóan kedden jelenik meg az Oktatási Hivatal honlapján.

Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!