Hogyan dolgoznak a pszichológusok csecsemőkkel?

2023. május 14. – 13:21

Hogyan dolgoznak a pszichológusok csecsemőkkel?
Illusztráció: Török Virág / Telex
Peer Krisztina
gyermekpszichológus

Másolás

Vágólapra másolva

A köztudatban az benne van, hogy egy óvodással – aki már tud beszélni – lehet pszichológushoz fordulni, de sokan csodálkoznak, amikor azt hallják, hogy már egy 10 hónapossal is fel lehet keresni egy szakembert. Gyermekpszichológus szakértőnk elmondja, mikor érdemes egy totyogóval konzultációra menni, valamint hogy hogyan zajlik egy terápia akkor, ha a gyerek még nem vagy csak alig tud beszélni.

Jogosan teszik fel a kérdést, hogy mit kezd egy kisbabával a pszichológus, ha az még beszélni sem tud – hogyan lehet feltárni úgy a problémát, hogy a gyerek maga abból semmit nem tud megfogalmazni? Mindamellett ismerős lehet az a helyzet, amikor a csecsemő vigasztalhatatlanul sír, és a szülő nem tudja megnyugtatni, vagy amikor a hároméves, óvodába épp beszokó kisgyerek nemcsak az evést, de még a pisilést is elutasítja az óvodában, és egészen addig nem eszik egy falatot sem vagy éppen nem pisil, amíg haza nem megy vagy amíg ki nem lép a szülővel az óvoda kapuján.

Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy mit tehet a szülő és kihez fordulhat, ha a kisbabájával az egyes szabályozási területeken nehézséget tapasztal (nem úgy eszik, sokat sír, nehéz megnyugtatni). Nem lesz szó azonban részletesen a regulációs (szabályozási) zavarokról, csupán azt szeretném megmutatni, hogy a legkisebbekkel és családjukkal milyen módon foglalkoznak a pszichológusok, hogyan tudnak segíteni a probléma feltárásában és annak megoldásában.

Milyen nehézségekről beszélhetünk?

Az általában egyértelmű és viszonylag egyszerűen kideríthető, ha a baba csípőjével, az orrmandulájával vagy a fülével van probléma. De mi van akkor, ha sokat és csillapíthatatlanul sír, ha nehéz megnyugtatni őt? Ilyenkor ragasztjuk rá sok esetben a „hasfájós” címkét, ami nemcsak eltereli a figyelmet más, lehetséges problémáról, de gátat is szab annak, hogy valódi megoldás szülessen. A 0–2 éves kor között megjelenő alvási, evési, súlygyarapodással kapcsolatos nehézségek és a hosszan tartó sírás mind a korai szülő-gyerek kapcsolat zavaraira irányították a szakemberek figyelmét.

A csecsemőkori, elhúzódó sírás hátterében az emésztőrendszer éretlenségén túl ugyanis számos ok állhat. Csak hogy néhányat említsek a teljesség igénye nélkül: temperamentumbeli sajátosságok, szülői szorongás, kapcsolódási nehézségek, a szülői gondoskodás hiánya vagy az abban rejlő nehézségek. Kétéves kor fölött ehhez társulhatnak a kötődés zavarai, valamint a viselkedésszabályozás zavarai is. Amit pedig szülőként vagy kívülállóként tapasztalhatunk, az a szeparációs szorongás, a gyakori dührohamok, a koncentrációs nehézség, a nyugtalanság és az együttműködési nehézség.

Éppen ezért fontos, hogy a korai felismerést követően a segítségnyújtás személyre szabottan történjen meg, az adott gyerek és család működését, tüneteit minden esetben szem előtt tartva.

Regulációs zavar és mentalizáció

A regulációs zavarok alapvetően a szabályozási funkciókat érintik, úgymint az evés, az alvás, a kiválasztás (szobatisztaság), és a megnyugtathatóság (sírás). A megjelenés leggyakoribb formái az elhúzódó sírás, a nyűgösködés, az elalvási nehézség, az átalvás, illetve az étel visszautasítása, és a gyarapodási kudarc.

Előfordul, hogy ezek a zavarok együtt is jelen vannak, azaz egy csecsemő vagy kisgyerek esetében lehetnek nehézségek az alvással, az evéssel vagy éppen a megnyugtathatósággal is egyszerre. Ha ezek mind együttesen fordulnak elő, akkor lehetséges, hogy egy későbbi életkorban a viselkedésben és az érzelemszabályozásban lesznek a gyereknek nehézségei.

Egy korai, összetett regulációs zavar odáig is vezethet, hogy egy ötéves, azaz óvodáskorú kisgyereknek problémái lesznek a szociális kapcsolódással, és a kognitív készségek terén is lehetnek elmaradásai.

Szülői mentalizációnak pedig azt nevezzük, amikor a szülő képes értelmezni a gyereke metakognitív jelzéseit. Képes a saját és más mentális állapotáról gondolkodni, azt figyelembe venni, arra reflektálni. Képes továbbá arra, hogy a saját és mások viselkedése mögötti szándékot, érzelmeket megértse. Azok a gyerekek, akiknek a szülei jól mentalizálnak, egyéves korukra biztonságosan kötődnek és ötéves korukban ők maguk is ügyesen mentalizálnak, értik az ehhez kapcsolódó fogalmakat.

Mit mondanak a kutatások?

Itt elsősorban az anyákkal kapcsolatos kutatásokra hivatkozom, mert a szakirodalom is így hivatkozik rájuk, illetve a pszichológia nagyon sokáig csak és kizárólag az anyákra fókuszált. De fontos megemlítenem, hogy amikor „anyát” emlegetek, akkor a gyereket nevelő szülőre, elsődleges gondozóra gondolok – annak ellenére, hogy az említett kutatások kizárólag az anyákat vizsgálták.

Egyes kutatások szerint

az anya mentalizációs képessége összefüggésben van a korai fejlődés számos területével, mint amilyen például a gondolkodás vagy a beszéd fejlődése.

Azt is tudjuk – és ez elég megnyugtató –, hogy az anya mentalizációs készségét nem befolyásolja az, ahogyan ő a saját kötődési élményére reflektál. Sokkal fontosabb a gyerek kötődése szempontjából az, ahogyan az anya az ő viselkedését, érzelmeit és gondolatait értelmezi és ennek alapján reagál rájuk.

Természetesen rengeteg dolog befolyásolhatja azt, ahogyan a szülők mentalizálnak. Ilyen befolyásoló tényezők a környezet, az adott szituáció, sőt a gyerek egyedi sajátosságai is.

Ezek a kutatási eredmények nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a gyakorló gyermekpszichológusok hatékonyabban segíthessenek a regulációs zavarok esetében a családnak.

Milyen segítséget kaphatnak a legkisebbek?

Létezik az a tévhit, hogy a pszichológusnak kizárólag a gyerekkel kell foglalkoznia, őt kell vizsgálnia, ő jár aztán terápiába, hiszen vele van a baj. Egy kisgyerek esetében azonban mindig fontos az őt körülvevő rendszert is megismerni, megérteni, hogy a segítségnyújtás a leghatékonyabb módon valósulhasson meg.

Azintegrált szülő-csecsemő/kisgyerek konzultáció egy olyan komplex módszer, amely mind a megelőzés, mind pedig a beavatkozás szintjén tud segítséget nyújtani a legkisebbek érzelem- és viselkedésszabályozásával kapcsolatos nehézségekben. A szülő-csecsemő konzulensképzés pedig egy olyan módszerspecifikus továbbképzés, amelyet a pszichológusokon túl más szakemberek is tanulhatnak (gyógypedagógusok, dietetikusok, mentálhigiénés szakemberek stb.), így a szemlélet a különböző szakmaterületeken is megjelenik.

Ami miatt érdemes a regulációs zavarokban járatos szakemberhez fordulnia a szülőnek, az az, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor a tüneteket nem a szabályozási zavar okozza, hanem például egy koraszülésből fakadó éretlen idegrendszer. Ilyenkor hiperszenzitivitás léphet fel, ami megtévesztő lehet, a viselkedési megnyilvánulásokat a szülő félreértelmezheti, és saját magát okolhatja, hogy ő nem gondoskodik megfelelően a gyerekéről.

Fontos tehát, hogy amikor szülőként azt tapasztalja, hogy egy gyerek rosszul eszik, nem fogadja el az ételt, sokat és megnyugtathatatlanul sír, nem képes elaludni, akkor a nevelési nehézségek mellett mindenképpen jusson eszébe az idegrendszeri éretlenség vagy a hiperszenzitivitás mint a viselkedés hátterében meghúzódó másik lehetséges ok. Azt pedig már az e téren képzett szakembereknek kell majd eldönteniük, hogy a regulációs zavar valamilyen fejlődési zavarból ered vagy más biológiai okra vezethető-e vissza.

Hogyan történik a probléma feltárása?

Ez sosem egyszerű folyamat, és nem egyetlen szakember munkája. Minden csecsemőkori regulációs zavar esetében fontos, hogy a családdal, a babával kapcsolatban lévő különböző szakemberek együtt gondolkodjanak, legyen az orvos, pszichológus, védőnő, mozgásterapeuta, egyéb fejlesztő szakember, gondozónő, szociális munkás stb.

Hámori Eszter és munkatársai a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen dolgozták ki a Komplex Kapcsolatdiagnosztikai Protokollt. A csecsemő-szülő interakciós kutatások alapján egy olyan gyakorlati, módszertani segédletet szerettek volna a kutatók összeállítani, ami a korai ellátásban dolgozó szakembereknek segítség lehet. A probléma feltárása egy, a szülőkkel folytatott interjú segítségével történik, ezen olyan kérdések hangoznak el, mint hogy milyen területen jelentkezik a zavar, feltártak-e már organikus okot a háttérben, és a szabályozási probléma folyamatosan vagy csak időszakosan van jelen, esetleg van-e olyan szituáció, amikor nem tapasztalják. Fontos kérdés minden esetben, hogy a szülők szerint mi van a probléma hátterében, a fejlődés során a zavar vajon átalakult-e vagy hasonló módon jelentkezik.

A baba-szülő kapcsolatot és interakciós mintázatot a szakember háromféle forrás alapján elemzi. Egyrészt megfigyeli mindazt, ami a baba-szülő konzultáció során, ott az ülésen zajlik. Másrészt megkérhetik a szülőket, hogy készítsenek rövid videófelvételeket a gyerekről a természetes közegében, így a regulációs zavart otthoni környezetben is megfigyelhetjük. Mindezek alapján a szülőkkel történő beszélgetések során közös gondolkodás zajlik a szakemberrel. Beszélhetnek az ülésen tapasztaltakról, illetve a felvételről is, ha megnézték közösen. Jelzésértékű, hogy a szülő mit hogyan értelmez, egyáltalán észreveszi-e azokat a fontos pontokat, amelyek egy családi, szülő-gyerek dinamikát beindítanak. A kapcsolat ilyen formán való megismerése pedig irányt adhat a megelőzésre és kijelölheti a beavatkozás irányát is.

Persze nincs mindig szükség terápiás beavatkozásra. A prevenciónak éppen az a lényege, hogy segítünk a szülőknek meglátni, felismerni azokat a pozitív történéseket, reakciókat, amelyek mellett ők elsiklanak. Segítünk felülírni olyan rögzült viselkedésmintákat, amelyek a későbbiekben regulációs zavarhoz vezethetnek, és felhívjuk a figyelmüket olyan viselkedésmintákra is, amelyek egyes szituációkban megakadályozzák a szülőket abban, hogy a kapcsolatukat megfelelően szabályozzák.

Fókuszban a kapcsolat

Fontos, hogy a szülők érzelmileg elérhetők legyenek a gyereknek és az igényeihez alkalmazkodni tudjanak, adekvátan reagáljanak. Kutatásokból azt is tudjuk, hogy a korai kapcsolati zavar megoldása hozzásegíti a szülőket ahhoz, hogy a későbbi fejlődési kríziseket hatékonyabban oldják meg.

A szülő-csecsemő/kisgyerek konzultáció vagy terápia fókuszában mindig a szabályozási zavar hátterében rejlő kapcsolati zavarral dolgozunk, és igyekszünk azt megérteni és tudatosítani a szülőkben is. Ha pedig már felismerték, képesek lesznek rajta változtatni.

Kedvenceink
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!