A magyar Sberbank augusztusban visszakaphat egy nagyobb összeget, ami segítheti a hitelezők kifizetését

2022. július 28. – 05:03

frissítve

A magyar Sberbank augusztusban visszakaphat egy nagyobb összeget, ami segítheti a hitelezők kifizetését
Fotó: Haász János / Telex

Másolás

Vágólapra másolva

Az Ukrajna elleni orosz invázió miatt kirótt uniós szankciók következményeként zajlik a magyarországi Sberbank végelszámolása. Elsősorban az érintett ügyfeleknek lehetnek érdekesek azok a részletek, amelyet a végelszámoló Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. osztott meg a Telexszel. Augusztusban sok változás vár a Sberbank egykori ügyfeleire, a hitelesek várhatóan már elsején átkerülhetnek az MKB-hoz.

A hazai Sberbank bedőlése ma már kevesebbet szerepel a hírekben, de az érintett ügyfelek számára még korántsem zárult le a folyamat. Az egykori ügyfelek közül természetesen a legjobban a limit felettiek (vagyis akiket az Országos Betétbiztosítási Alap nem kártalanított maradéktalanul) várják izgatottan, hogy mi lesz velük, visszakapják-e a pénzüket.

A Sberbank egykori oldalán olykor felbukkannak tájékoztatások. Innen tudjuk például azt is, hogy augusztus elsején valósulhat meg egy másik fontos lépés, vagyis az egykori Sberbank által hitelezett ügyfelek transzferálása az MKB Bankhoz. Ezekben a kérdésekben próbáltunk tájékozódni.

Írásunk talán túlságosan nehéz, szakmai lehet annak, aki nem érintett, de mivel nagyon sok kérdést kaptunk az olvasóinktól, az MKB Bank, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) és a piac más szereplőinek segítségével próbáltunk tájékozódni.

A tervezett állomány-átruházás

Azt, hogy a Sberbank ügyfelei az MKB-hoz kerülhetnek, már mi is megírtuk. Ebből a Sberbank-közleményből azt is tudhatjuk, hogy ennek tervezett napja augusztus 1.

Megkérdeztük az MKB-t, miként látják, tartható-e a dátum. A hivatalos válasz rövid volt:

„Az MKB Bank és a Sberbank is azon dolgozik, hogy a hitelállomány átruházása a tervezett időpontban, azaz 2022. augusztus 1-jén megtörténjen, erről a médiát és az ügyfeleket is tájékoztatni fogjuk.”

Ennél sokkal többet háttérben sem hallottunk, de valóban a nem-hivatalos csatornákon is az jött, hogy a munka nagyon bonyolult, a bankok még valóban várnak egy-két engedélyre. Vagyis tényleg nem mondható ki, hogy már minden kész, de nagyon úgy tűnik, hogy az MKB augusztus elsején kapja meg az ügyfeleket.

A végelszámoló szerint

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendelte el a Sberbank végelszámolását. A felügyeleti döntés alapján a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. kapta a feladatot, ő jelölt ki végelszámolót, aki a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti.

Természetesen a PSFN-nél is érdeklődtünk az állomány-átruházásról, azt szerettük volna tudni, hogy a méretes sberbankos hitelportfólió az ő tudomásuk szerint mikor, milyen feltételekkel kerül át az MKB Bank Nyrt.-hez? Kik indultak még el a pályázaton? Mely feltételek mentén és ki értékelte azokat? Milyen engedélyek szükségesek még? Ezen tranzakció (állomány-átruházás) hogyan segíti a kártalanítást? Mekkora nyereség/veszteség képződik ilyenkor?

A PSFN minden kérdésünkre részletesen válaszolt, de e pontban a már megjelent tájékoztatásokhoz képest pótlólagos konkrétumokat nem kaptunk:

A végelszámoló megtette a Sberbank hitelállományának mielőbbi értékesítéséhez szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az — szem előtt tartva az ügyfelek érdekeit is — a lehető legkisebb értékvesztés mellett és a hitelezők legmagasabb térülését biztosítva történhessen meg.

– deklarálta a szervezet.

Azt azonban üzleti titokként kezelte, hogy pontosan kik indultak, vagy kik értékeltek.

Arról tudjuk tájékoztatni, hogy a hitelállomány meghirdetésére elismert nemzetközi szakértő bevonásával, a piac vezető hitelintézeteinek részvétele mellett került sor, és az MKB Bank Nyrt. nyertes ajánlatával eredményesen zárult. Az ebből származó térülés — a végelszámolási vagyon részeként — teljes egészében a hitelezők követeléseinek a kielégítését fogja szolgálni. A lakossági hitelállomány átruházására kizárólag az MNB engedélyével, a Hpt. (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény) 17/A. §-ában meghatározott rendelkezések szerint kerülhet sor. Az állomány-átruházással érintett ügyfelek a Hpt. szerinti határidőben, külön levélben kapnak tájékoztatást az állomány-átruházásról, valamint az azzal kapcsolatos jogaikról és teendőikről.

Van remény a nagy pénzre

Ez tehát a hiteles ügyfelek sorsa, de nézzük most azokat, akiknek igénye van, mert a Sberbankban beragadtak. Ezen hitelezők legnagyobb reményét is a PSFN táplálta, amely még május 26-án bejelentette, hogy

„a Sberbank AG arra vállalt kötelezettséget, hogy idén augusztus végéig maradéktalanul megfizeti a Sberbank felé fennálló betéti tartozását.”

Emlékezhetünk abban a láncreakcióban, ahogy sorra dőltek el a Sberbank regionális tagbankjai, volt egy olyan lépcső, hogy a Sberbank-családban (orosz nagymama, osztrák regionális központ mint anya, magyar leány) az okozott bajt, hogy a magyar bank az osztráknál tartott egy nagy betétet, és amikor az dőlt, a magyar bank menthetetlenné vált. Ám az idézett, a PSFN honlapján lévő tájékoztatás szerint a Sberbank Hungary Zrt. augusztus 31-ig visszakaphatja anyabankjától a nála elhelyezett bankközi betétet.

Hogy áll ez az ügy?

Ez nagyon biztató, de vajon hogy állnak egy hónappal a határidő előtt a tárgyalások?A PSFN-től erről azt hallottuk, hogy a követelések érvényesítése körében a Sberbank végelszámolója a tulajdonos Sberbank Europe AG-vel soron kívül felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy a bankközi betétből származó követelését érvényesítse.

Az előrehaladott egyeztetések során született közös megállapodás alapján a Sberbank Europe AG határozott vállalást tett arra vonatkozóan, hogy a követelés teljes összegét legkésőbb 2022. nyár végéig teljesíti a Sberbank részére, melyet azóta több alkalommal megerősített.

Érdekes politikai aspektusa az ügynek, hogy amikor az EU a Sberbankot és a Gazprombankot is szankcionálta volna, Szijjártó Péter egy technikai javaslatot tett. Eszerint oké, a Sberbankot lehetne szankcionálni, de egy kicsit később, előbb azért jöjjön be az ígért pénz tőle. Erről az Origo is írt.

Ki reménykedhet?

És végül arról, ami szintén látható zavart keltett olvasóink körében, hogy kik között kell majd elosztani a remélhetőleg visszaérkező pénzt. Vagyis ez a kérdéskörünk arra vonatkozott, hogy mennyi is az annyi. A PSFN korábban így fogalmazott:

„A pénzügyi intézmény végelszámolása során a hitelezők a végelszámolás közzétételétől számított hatvan napon belül jelenthetik be követeléseiket, amelyet a Sberbank esetében 2022. május 3. napjáig tehettek meg.”

Az ezután megjelent cikkekben azonban mintha eltérő számok szerepeltek volna arról, hogy egyáltalán ki mindenkinek van követelése. Az ügyet a legjobban a Portfolio.hu követte, így az ő számaikból indultunk ki.

A május 3. utáni első sajtóinformációk arról tudósítottak, hogy mintegy 1100 magánszemély és 870 cég nem kapta meg maradéktalanul az OBA-tól a kártalanítást, mintegy 213 milliárd forint értékben.

Később pedig az jelent meg, hogy mintegy 2800 ügyfél, 430 milliárd forint követeléssel jelentkezett be a Sberbank Hungary Zrt. végelszámolásába. De miként nőtt meg így a szám?

Alma és körte

A PSFN elmagyarázta, hogy mi okozza a megkeresésünkben hivatkozott számadatok látszólagos eltérését. A magyarázat röviden az, hogy azok eltérő halmazra vonatkoznak: az egyik csak az OBA-kártalanításra jogosultaknak volt azon követelése, amit nem kaptak meg, a másik pedig minden hitelező összesített igénye.

Ám, mivel ez egy sarkalatos kérdésnek tűnt az olvasóinknál, a PSFN segítségével megpróbáljuk ezt részletesebben is bemutatni.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló szabályozás alapján az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki. Ugyanakkor az OBA biztosítása nem terjed ki (a teljesség igénye nélkül)

  • a költségvetési szervre,
  • a helyi önkormányzatokra (kivéve ha a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót),
  • a biztosítókra,
  • a magánnyugdíjpénztárakra,
  • a befektetési alapokra,
  • az MNB-re,
  • a tőzsdetagokra.

A lista hosszabb, de ilyen jellegű intézményeket sorol fel. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá az olyan betétre, amelyről nem bizonyított, hogy az nem pénzmosásból származott.

És akkor a számok

A végelszámolás megindulásakor a Sberbank teljes betétállománya 358,39 milliárd forintot tett ki, amelyből a vállalati betétállomány 252,87 milliárd forint, a lakossági betétállomány pedig 106,003 milliárd forint volt.

A betétesek száma összesen 66 859 volt (ebből vállalati ügyfél 11 960, lakossági ügyfél 54 899), amelyből 65 158 betétesnek összesen 146,791 milliárd forint kártalanítási összeget fizetett ki az OBA. Az OBA kártalanítását követően fennmaradó betétállomány 211,599 milliárd forint. Az OBA kártalanítás összegének fenti maximumára tekintettel teljes mértékben körülbelül további ezer betétes nem térült.

Az OBA által nem biztosított betétkövetelésekre vonatkozó igényeket lehetett május 3-ig bejelenteni a végelszámolónak, és ezután ők a végelszámolási eljárásban hitelezőként vesznek részt. Vagyis fogalmazzunk úgy, hogy ez volt az első számsor.

De bejöttek még további hitelezők

A végelszámolásban a Sberbank betéteseiből hitelezők lettek, de rajtuk kívül a Sberbank bármely egyéb hitelezője (nem betétes ügyfelek, üzleti partnerek, hatóságok, továbbá bármely magánszemély, vállalkozás különböző jogcímen fennálló követeléssel), akinek jogos, vagy jogosnak vélt követelése állt fenn a Sberbankkal szemben, hitelezői igényt nyújthatott be.

Ez pedig a második szám, vagyis a 2800 hitelező (ők már nem betétesek, csak részben ex-betétesek) mintegy 430 milliárd forint követelése tehát a fentiek alapján a május 3. napjáig benyújtott – elismert és vitatott, illetve betétkövetelésből származó és más jogalapon fennálló – hitelezői igényekre vonatkozó számadatokat tartalmazza.

Itt tart most a folyamat, a következő hónap mindenkinek izgalmas lesz, kinek az állomány-átruházás, kinek a végelszámolás során remélt térülés miatt.

Kapcsolódó
Partnereinktől
Kövess minket Facebookon is!